Làm thế nào để tắt tính năng Nguồn tiền thay thế?


Để tắt tính năng Nguồn tiền thay thế, bạn vui lòng theo tác theo những bước sau: 

Bước 1: Tại trang Quản lý Dịch vụ liên kết, nhấn vào nút xám cạnh Nguồn tiền thay thế


Bước 2: Chọn Đồng ý Điều khoản, nhấn Tiếp tục, và xác nhận mật khẩu. 

Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :