Làm thế nào để sử dụng chức năng Nguồn tiền thay thế nhằm tránh giao dịch không thành công do không đủ số dư Ví với giao dịch liên kết?


Để bật tính năng Nguồn tiền thay thế, bạn vui lòng thao tác theo những bước sau: 

Bước 1: Tại trang Quản lý Dịch vụ liên kết, nhấn vào nút xám cạnh Nguồn tiền thay thế. Nếu không thấy nút bật tắt nguồn tiền, bạn cần định danh tài khoản hoặc liên kết tài khoản ngân hàng với Ví trước khi thực hiện hướng dẫn trên. 

Bước 2: Chọn Đồng ý Điều khoản, nhấn Tiếp tục, và xác nhận mật khẩu.

Sau khi bật, tính năng sẽ được áp dụng cho các dịch vụ liên kết hiện hỗ trợ Nguồn tiền thay thế. 

* Lưu ý: Để giữ an toàn Ví, bạn có thể tùy chỉnh hạn mức giao dịch ngày trong phần Quản lý Dịch vụ Liên kết cho vừa đủ nhu cầu tiêu dùng, và không dùng chung hay chia sẻ mật khẩu Ví cũng như tài khoản đối tác đã liên kết cho bất cứ ai.

Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :