Làm sao để tôi sử dụng MoMo để nạp tiền dịch vụ quảng cáo TikTok Ads?


Hướng dẫn nạp tiền dịch vụ quảng cáo TikTok Ads ở Trình quản lý quảng cáo:

👉 Bước 1: Đăng nhập Trình quản lý quảng cáo TikTok trên máy tính
👉 Bước 2: Chọn mục “Bảng điều khiển” > “Thanh toán”
👉 Bước 3: Chọn “Thêm số dư” > điền số tiền muốn nạp (tối thiểu 160.000Đ) > Nhấn “Tiếp theo”
👉 Bước 4: Chọn phương thức thanh toán là Ví MoMo > Màn hình sẽ xuất hiện một mã QR
👉 Bước 5: Dùng ứng dụng MoMo quét mã QR trên màn hình
👉 Bước 6: Tại màn hình liên kết Ví MoMo với tài khoản TikTok Ads, nhấp “Tiếp tục”
👉 Bước 7: Tại màn hình thanh toán an toàn, ở mục “Ưu đãi”, chọn thẻ quà hoặc nhập mã ưu đãi (nếu có)
👉 Bước 8: Kiểm tra thông tin thanh toán tại màn hình thanh toán an toàn
👉 Bước 9: Nhấp “Xác nhận”

Hướng dẫn nạp tiền dịch vụ quảng cáo TikTok Ads trên điện thoại:

👉 Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản TikTok trên điện thoại
👉 Bước 2: Vào trang cá nhân
👉 Bước 3: Chọn video bạn muốn quảng cáo > Chọn dấu ba chấm ở bên phải màn hình > Chọn “Quảng bá”
👉 Bước 4: Chọn mục tiêu quảng cáo > Nhấn “Tiếp theo”
👉 Bước 5: Chọn tệp khán giả > Nhấn “Tiếp theo”
👉 Bước 6: Chọn ngân sách và thời gian quảng cáo > Nhấn “Tiếp theo”
👉 Bước 7: Kiểm tra thông tin > Chọn “Thanh toán và bắt đầu quảng bá”
👉 Bước 8: Chọn phương thức thanh toán là MoMo > Nhấn “Xác nhận”
👉 Bước 9: Tại màn hình liên kết Ví MoMo với tài khoản TikTok, nhấp “Tiếp tục”
👉 Bước 10: Tại màn hình thanh toán an toàn, ở mục “Ưu đãi”, chọn thẻ quà hoặc nhập mã ưu đãi (nếu có)
👉 Bước 11: Kiểm tra thông tin thanh toán tại màn hình thanh toán an toàn
👉 Bước 12: Nhấp “Xác nhận”

Đánh giá :
4
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :