Giá trị một Heo Vàng là bao nhiêu tiền?


Gía trị của một đồng Heo Vàng thay đổi tùy thuộc vào dự án, nhà tài trợ, và cả số lượng Heo Vàng được tạo ra mỗi ngày. Tính đến tháng 6 năm 2022, giá trị một Heo Vàng là khoảng 140 VND.
Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :