Điều kiện & Điều khoản sử dụng Ví Trả Sau


Ví Trả Sau là hình thức thanh toán bằng hạn mức tiền được cấp trước mỗi tháng và hoàn trả lại vào tháng tiếp theo. Sản phẩm Ví Trả Sau được phát triển và cung cấp bởi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank). Bạn có thể đăng ký và sử dụng dịch vụ Ví Trả Sau ngay trên MoMo.

Khi kích hoạt Ví Trả Sau thành công trên MoMo, khách hàng sẽ được cấp một hạn mức (lên đến 10 triệu đồng) ngay tức thì để chi tiêu trước các dịch vụ trên MoMo và tại một số điểm thanh toán. Với hạn mức chi tiêu được cấp tại Ví Trả Sau, bạn có thể lựa chọn sử dụng qua 2 cách khác nhau:

 • Mua sắm trả sau: là hình thức mua sắm tháng này, trả vào tháng sau
 • Mua sắm trả góp: là hình thức mua sắm tháng này, trả trong nhiều kỳ

Điều kiện & Điều khoản của Ví Trả Sau

Hạn mức1 triệu - 20 triệuHiệu lực
Phí kích hoạt tài khoảnMiễn phí01/04/2021
Phí dịch vụ30.000đ/tháng cho tháng có phát sinh giao dịch
(Miễn phí dịch vụ 5 giao dịch đầu tiên cho tất cả khách hàng chưa mở Ví Trả Sau hoặc đã sử dụng Ví Trả Sau dưới 5 giao dịch)
01/01/2023
Lãi suất0%01/04/2021
Phí chậm trảDựa trên số ngày quá hạn01/10/2021

Phí dịch vụ

Phí dịch vụ 30.000đ/tháng sẽ bắt đầu ghi nhận trong tháng phát sinh giao dịch thứ 6 (kể từ lúc khách hàng sử dụng Ví Trả Sau lần đầu tiên). Hiện Ví đang áp dụng chính sách cho tất cả khách hàng và thời gian áp dụng chính sách miễn phí dịch vụ được bắt đầu tính từ ngày Khách hàng thành công mở Ví đến ngày Khách hàng thực hiện thanh toán giao dịch thứ 5 bằng nguồn tiền Ví Trả Sau.

Nếu trong tháng Khách Hàng không sử dụng Ví Trả Sau để thanh toán dịch vụ thì sẽ không phát sinh phí này.

Phí chậm trả

Phí chậm trả là phí TPBank sẽ thu Khách Hàng khi hoá đơn của Khách Hàng bị quá hạn thanh toán. Phí sẽ được tính dựa theo số ngày quá hạn của Khách Hàng.

Phí chậm trả = Số tiền chậm trả x Mức phí tương ứng

Mức phí chậm trả sẽ được quy định tương ứng với số ngày quá hạn của Khách Hàng. Trả nợ càng sớm thì mức phí càng thấp, cụ thể như sau:


Số ngày quá hạn

Phí xử lý trễ hạn phải trả
Trả sauTrả góp
1-4 ngày5% trên tổng dư nợ trả sau quá hạn – tối thiểu 50,000 đồng5% trên tổng dư nợ trả góp quá hạn
5-9 ngày10% trên tổng dư nợ trả sau quá hạn – tối thiểu 100,000 đồng10% trên tổng dư nợ trả góp quá hạn
10-14 ngày15% trên tổng dư nợ trả sau quá hạn – tối thiểu 150,000 đồng15% trên tổng dư nợ trả góp quá hạn
15 ngày trở lên20% trên tổng dư nợ trả sau quá hạn – tối thiểu 200,000 đồng20% trên tổng dư nợ trả góp quá hạn

Lưu ý: Thời gian áp dụng phí chậm trả bắt đầu từ ngày 01/10/2021 và chỉ tính cho các hóa đơn phát sinh từ tháng 9 (có ngày đến hạn trong tháng 10/2021) trở về sau.

Ví dụ: Vào ngày 10/10/2021, nếu Khách hàng có ba hoá đơn chưa thanh toán bao gồm:

 • Tháng 7: 100.000đ (đến hạn vào 05/08/2021) - đã bị quá hạn trên 14 ngày
 • Tháng 8: 500.000đ (đến hạn vào 05/09/2021) - đã bị quá hạn trên 14 ngày
 • Tháng 9: 900.000đ (đến hạn vào 05/10/2021) - đã bị quá hạn 5 ngày

Như vậy, mức phí chậm trả chỉ tính cho hoá đơn Tháng 9 trở về sau, không áp dụng ngược lại cho các hoá đơn đã phát sinh vào các trước đó (Tháng 7, Tháng 8 trong ví dụ).

* Số tiền chậm trả = Tổng dư nợ trả sau và Dư nợ trả góp chậm trả nếu có (không bao gồm phí chuyển đổi trả góp)

Điều kiện & Điều khoản của Trả Góp

Ví Trả Sau đang cung cấp cho Khách Hàng với 2 hình thức mua sắm trả góp với kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng:

 • Trả góp trên hóa đơn cuối tháng: Trả góp tại thời điểm chốt sao kê với ngày chốt mà Khách Hàng có thể thực hiện chuyển đổi là ngày 1 hàng tháng.
 • Trả góp trên từng giao dịch: Trả góp tại thời điểm giao dịch phát sinh khi Khách Hàng có nhu cầu thanh toán và trả trong nhiều kỳ.

Điều kiện chuyển đổi:

Khi có nhu cầu tham gia chuyển đổi hoá đơn trả góp, người dùng MoMo cần đáp ứng điều kiện:

 • Số tiền tối thiểu: 300.000đ
 • Nếu có hoá đơn bị quá hạn, bạn hãy tất toán hoá đơn quá hạn đó để được tham gia chương trình.
 • Bạn có thể đăng ký trả góp trên toàn bộ dư nợ sao kê không bao gồm các khoản trả góp khác.
 • Tổng dư nợ gốc và phí phát sinh khi thực hiện chuyển đổi trả góp phải nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức tín dụng mà bạn được sử dụng.
 • Các giao dịch trả góp sẽ không áp dụng tất toán trước hạn.

Thời gian chuyển đổi trả góp:

 1. Đối với Trả góp trên hóa đơn cuối tháng: Bạn có thể tham gia chuyển đổi hoá đơn trả góp từ ngày 01 đến ngày đến hạn của hoá đơn. 
  Ví dụ: Hoá đơn đến hạn ngày 05/09/2021. Khi đó, bạn có quyền chọn chuyển đổi trả góp từ ngày 01/09 - 05/09.
 2. Đối với Trả góp trên giao dịch: Tại bất kỳ thời điểm giao dịch phát sinh.

Mức phí chuyển đổi trả góp:

Ví Trả Sau cho phép thực hiện chuyển đổi hoá đơn trả góp với mức phí như sau:

 • Phí chuyển đổi = Số tiền cần chuyển đổi x Mức phí tương ứng

Trong đó, số tiền phí được làm tròn lên đến đơn vị đồng và phí chuyển đổi trả góp tối thiểu là 50.000đ. Tuỳ thuộc vào kỳ hạn trả góp mà khách hàng lựa chọn thì sẽ có những mức phí chuyển đổi trả góp tương ứng, cụ thể:

 • Trả góp trong 03 tháng: 9%
 • Trả góp trong 06 tháng: 18%
 • Trả góp trong 09 tháng: 27%
 • Trả góp trong 12 tháng: 36%

Phí chậm trả góp:

Mức phí chậm trả của Trả góp sẽ tương ứng với số ngày quá hạn của Khách Hàng tương tự như chính sách về phí chậm trả quy định tại Mục 1. Điều kiện & Điều khoản của Ví Trả Sau.

Lưu ý: Phí chậm trả góp có hiệu lực từ 01/10/2023. Mức phí chậm trả của hóa đơn trả góp đã bị ghi nhận chậm trả trước tháng 10/2023 vẫn là 4% dư nợ trả góp chậm trả.

Điều kiện & Điều khoản của Thanh toán tối thiểu

Thanh toán dư nợ tối thiểu là hình thức thanh toán dư nợ Ví Trả Sau mà khách hàng chỉ cần thanh toán một phần dư nợ khi đến hạn, và chuyển phần còn lại vào dư nợ kỳ sao kê tiếp theo.

Điều kiện thanh toán tối thiểu

 • Khách hàng không có hoá đơn Ví Trả Sau quá hạn thanh toán tại thời điểm sử dụng tính năng.
 • Áp dụng với hoá đơn trả sau đã chốt sao kê và có dư nợ trên 50,000đ. (Không áp dụng cho hoá đơn chưa tới kỳ sao kê và có hoá đơn trả góp).
 • Khách hàng chỉ có thể sử dụng tính năng từ ngày chốt sao kê đến ngày thanh toán dư nợ mỗi tháng.

Cách tính số tiền thanh toán tối thiểu

 • Số tiền cần thanh toán khi lựa chọn Thanh toán tối thiểu = Số tiền tối thiểu + Phí Thanh toán tối thiểu + Dư nợ trả góp & Phí dịch vụ (nếu có)

Kể từ ngày 01/10/2023, Ví Trả Sau áp dụng mức phí thanh toán tối thiểu mới, cụ thể:

 • Tỷ lệ thanh toán tối thiểu: 15% trên dư nợ gốc trả sau tại thời điểm thực hiện thanh toán tối thiểu
 • Số tiền tối thiểu = Tỷ lệ thanh toán tối thiểu x Dư nợ đủ điều kiện áp dụng tính năng (tối thiểu 50.000 VNĐ)
 • Phí Thanh toán tối thiểu: 6% trên dư nợ còn lại sau khi trừ đi Số tiền tối thiểu.
 • Dư nợ còn lại sau khi trừ đi Số tiền tối thiểu sẽ được chuyển thành dư nợ Ví Trả Sau của tháng tiếp theo.

Ví dụ: Vào ngày 10/01/2023, Khách hàng thực hiện thanh toán tối thiểu dư nợ gốc 3.000.000 vnđ của hóa đơn tháng trước đó:

 • Số tiền tối thiểu = 15% * 3.000.000 = 450.000 vnđ
 • Phí thanh toán tổi thiểu = 6% * (3.000.000 - 450.000) = 153.000 vnđ

Lưu ý khi sử dụng tính năng thanh toán tối thiểu

- Không giới hạn số lần thanh toán tối thiểu liên tiếp.

- Dư nợ Ví Trả Sau được chuyển sang kỳ tiếp theo sau khi thanh toán tối thiểu sẽ được xem như dư nợ trả sau của kỳ đó, khách hàng có thể thực hiện Chuyển đổi trả góp trên dư nợ này.

- Dư nợ được chuyển sang kỳ tiếp theo sau khi thanh toán tối thiểu sẽ không phát sinh thêm phí, lãi. Trong trường hợp khách hàng không thanh toán dư nợ đúng hạn, phí chậm trả vẫn tính cho kỳ tiếp theo.

- Phí thanh toán tối thiểu sẽ không tính vào hạn mức khả dụng của khách hàng.

Chính sách Tăng hạn mức, Giảm hạn mức và Khóa ví

Điều kiện Tăng hạn mức Ví Trả Sau

Dựa trên lịch sử tín dụng của Khách Hàng, hàng tháng TPBank sẽ xem xét và quyết định tăng hạn mức Ví Trả Sau.

Điều kiện Giảm hạn mức / Khóa ví

Khách Hàng khi liên tục không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán Ví Trả Sau (liên tục để bị quá hạn nợ Ví Trả Sau hoặc để bị nợ Ví Trả Sau trong thời gian dài) sẽ bị TPBank xem xét đưa vào danh sách bị giảm hạn mức hoặc khóa ví.

Các ảnh hưởng khi bị Giảm hạn mức

Khách Hàng khi có nợ quá hạn sẽ không được tiếp tục sử dụng Ví Trả Sau. Khách Hàng có thể tiến hành thực hiện thanh toán toàn bộ dư nợ để có thể tiếp tục sử dụng, nay ở hạn mức mới (mức đã giảm).

Các ảnh hưởng khi bị Khóa ví

Khách Hàng trong danh sách bị khóa Ví sẽ không thể tiếp tục sử dụng Ví Trả Sau kể cả khi thực hiện thanh toán dư nợ. Việc được mở lại dịch vụ Ví Trả Sau sẽ được xem xét thêm theo quy trình và chính sách từ TPBank.

Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :