Chức năng Nguồn tiền thay thế là gì?


Sau khi đã liên kết dịch vụ đối tác với Ví MoMo, bạn có thể bật chức năng chọn nguồn tiền thanh toán thay thế. Khi số dư Ví không đủ thực hiện giao dịch, Ví MoMo sẽ TỰ ĐỘNG sử dụng thẻ hoặc ngân hàng bạn đã cho phép để thanh toán. 

Hiện nay trên Ví MoMo, chức năng Nguồn tiền thay thế được mở cho dịch vụ Thanh toán đơn hàng Tiki. 

Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :