Cách mua mã thẻ của các phần mềm


Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng, chọn "Mua mã thẻ dịch vụ", chọn "Bản quyền phần mềm"

Bước 2: Chọn loại phần mềm muốn mua, chọn "Dòng sản phẩm", chọn "Sản phẩm"

Bước 3: Chọn nguồn tiền và xác nhận thanh toán

Lưu ý: Dịch vụ này chỉ thực hiện được trên hệ điều hành Android
Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?