Cách liên kết MoMo với tài khoản ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)


Lưu ý: Tài khoản của bạn phải thoả các điều kiện sau:
- Có đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking.
- Tài khoản ngân hàng của bạn phải có số dư tối thiểu là 60.000đ.

Bước 1: Từ màn hình chính của Ứng dụng chọn "Liên kết tài khoản".

Bước 2: Chọn logo "Eximbank".

Bước 3: Đăng nhập tài khoản Internet Banking.

Bước 4: Tại màn hình chính, chọn mục "Sản Phẩm Dịch Vụ" ở phía trên.

Bước 5: Tại mục "Dịch vụ Ví Điện Tử" góc trái,chọn "Liên Kết Ví".

Bước 6: Nhập các thông tin theo yêu cầu.

Bước 7:Nhập mã xác thực OTP để hoàn tất.

Cách liên kết Ví với tài khoản Eximbank

step-demo-0
step-demo-1
step-demo-2
step0
step1
step2
step3
1
Liên kết tài khoản

- Chọn "Liên kết tài khoản" từ màn hình chính của ứng dụng
- Hoặc chọn "Quản lý thẻ/ tài khoản" từ màn hình "Ví của tôi"
- Hoặc chọn nạp tiền vào ví từ màn hình chính của ứng dụng

2
Chọn Logo ngân hàng Eximbank
3
Nhập thông tin tài khoản
4
Nhập mã xác thực và hoàn tất liên kết
Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :