Cách liên kết MoMo với tài khoản Ngân hàng Bảo Việt


Lưu ý: Tài khoản của bạn phải thỏa các điều kiện sau:
- Có đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking.
- Tài khoản ngân hàng của bạn phải có số dư tối thiểu là 60.000đ.

Bước 1: Từ màn hình chính của Ứng dụng chọn “Liên kết tài khoản”.

Bước 2: Chọn logo ”Bảo Việt”.

Bước 3: Chọn phương thức liên kết tài khoản hoặc liên kết thẻ.

Bước 4: Nhập đầy đủ & chính xác các thông tin tài khoản theo yêu cầu (các thông tin phải trùng khớp với thông tin đã đăng ký ở Bảo Việt) hoặc nhập thông tin in trên thẻ để liên kết.

Bước 5: Nhập mã xác thực OTP để hoàn tất.

Cách liên kết Ví với tài khoản Bảo Việt

step-demo-0
step-demo-1
step-demo-2
step0
step1
step2
step3
step4
1
Liên kết tài khoản

Nhấn chọn "liên kết tài khoản" trên màn hình chính hoặc nhấn vào "Liên kết ngay" trên một màn hình bất kì

 
2
Chọn "Bảo Việt"
3
Chọn phương thức liên kết
4
Nhập thông tin thẻ
5
Nhập mã xác thực
Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :