Cách liên kết MoMo với tài khoản ngân hàng Vietinbank (VTB)


Lưu ý: Tài khoản của bạn phải thoả các điều kiện sau:
- Có đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking.
- Tài khoản ngân hàng của bạn phải có số dư tối thiểu là 60.000đ.

Bước 1: Từ màn hình chính của Ứng dụng chọn "Liên kết tài khoản".
Bước 2: Chọn logo "VietinBank".
Bước 3: Nhập đầy đủ & chính xác các thông tin thẻ theo yêu cầu (các thông tin phải trùng khớp với thông tin đã đăng ký ở Vietinbank).
Bước 4: Nhập mã xác thực OTP để hoàn tất.

Cách liên kết Ví với tài khoản Vietinbank

step-demo-0
step-demo-1
step-demo-2
step0
step1
step2
step3
step4
1
Liên kết tài khoản

- Chọn "Quản lý tài khoản" tại màn hình chính. 

* Bạn có thể liên kết cùng lúc nhiều ngân hàng trên tài khoản MoMo.

2
Nhấn "Liên kết ngay"
3
Chọn logo "Vietinbank"
4
Nhập thông tin thẻ/tài khoản và bấm "Tiếp tục"
5
Nhập mã xác thực và nhấn "Tiếp tục" để hoàn tất liên kết
Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :