Cách liên kết MoMo với tài khoản ngân hàng Tiên Phong Bank (TPBank)


Lưu ý: Tài khoản của bạn phải thoả các điều kiện sau:
- Có đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking.
- Tài khoản ngân hàng của bạn phải có số dư tối thiểu là 60.000đ.

Bước 1: Từ màn hình chính của Ứng dụng chọn "Liên kết tài khoản".

Bước 2: Chọn logo "TPBank".

Bước 3: Đăng nhập Internet Banking TPBank.

Bước 4: Chọn mục "Tiện Ích Khác".

Bước 5: Chọn "Liên kết/Huỷ liên kết Ví Điện Tử".

Bước 6: Nhập các thông tin theo yêu cầu (các thông tin phải trùng khớp với thông tin đã đăng ký ở TPBank).

Bước 7: Nhập mã xác thực OTP để hoàn tất.

Cách liên kết Ví với tài khoản TPBank

step-demo-0
step-demo-1
step-demo-2
step0
step1
step2
step3
step4
step5
1
Liên kết tài khoản

- Chọn "Liên kết tài khoản" từ màn hình chính của ứng dụng
- Hoặc chọn "Quản lý thẻ/ tài khoản" từ màn hình "Ví của tôi"

2
Chọn logo TPBank
3
Nhập thông tin thẻ ATM
4
Xác thực thông tin ngân hàng
5
Xác thực thông tin ngân hàng
6
Nhập OTP
Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :