Cách liên kết MoMo với tài khoản ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)


Lưu ý: Tài khoản của bạn phải thoả các điều kiện sau:
- Có đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking.
- Tài khoản ngân hàng của bạn phải có số dư tối thiểu là 60.000đ.

Bước 1: Từ màn hình chính của Ứng dụng chọn "Liên kết tài khoản".

Bước 2: Chọn logo "Sacombank".

Bước 3: Nhập đầy đủ & chính xác các thông tin thẻ theo yêu cầu (các thông tin phải trùng khớp với thông tin đã đăng ký ở Sacombank).

Bước 4: Nhập mã xác thực OTP để hoàn tất.

Cách liên kết Ví với tài khoản Sacombank

step-demo-0
step-demo-1
step-demo-2
step0
step1
step2
step3
step4
step5
step6
step7
step8
step9
1
Liên kết tài khoản

Chọn "Quản lý tài khoản" tại màn hình chính

* Bạn có thể liên kết cùng lúc nhiều ngân hàng trên tài khoản MoMo.

2
Nhấn "Liên kết ngay"
3
Chọn logo "Sacombank"
4
Nhập thông tin liên kết và nhấn "Tiếp tục"
5
Chọn hình thức liên kết
6
Nhập mã xác thực vào ô và nhấn "Xác thực" để hoàn tất liên kết
7
Chọn Tài khoản liên kết
8
Để liên kết Thẻ - Chọn "Thẻ Sacombank" và nhấn "Liên kết"
9
Nhập thông tin thẻ Sacombank
10
Nhập mã xác thực vào ô và nhấn "Xác thực" để hoàn tất liên kết thẻ
Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :