Cách liên kết MoMo với tài khoản ngân hàng Quốc Tế (VIB)


Lưu ý: Tài khoản của bạn phải thoả các điều kiện sau:
- Có đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking.
- Tài khoản ngân hàng của bạn phải có số dư tối thiểu là 60.000đ.

Bước 1: Từ màn hình chính của Ứng dụng chọn "Liên kết tài khoản".

Bước 2: Chọn logo "VIB".

Bước 3: Nhập đầy đủ & chính xác các thông tin tài khoản theo yêu cầu (các thông tin phải trùng khớp với thông tin đã đăng ký ở VIB).

Bước 4: Nhập mã xác thực OTP để hoàn tất.

Cách liên kết Ví với tài khoản VIB

step-demo-0
step-demo-1
step-demo-2
step0
step1
step2
step3
1
Liên kết tài khoản

Từ màn hình chính của ứng dụng nhấn chọn "Liên kết tài khoản".

2
Chọn "VIB"
3
Nhập thông tin
4
Nhập mã xác thực
Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :