Cách liên kết MoMo với tài khoản ngân hàng CP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV)


Lưu ý: Tài khoản của bạn phải thoả các điều kiện sau:
- Có đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking.
- Tài khoản ngân hàng của bạn phải có số dư tối thiểu là 60.000đ.

Bước 1: Từ màn hình chính của Ứng dụng chọn "Liên kết tài khoản".
Bước 2: Chọn logo "BIDV".
Bước 3: Chọn hình thức liên kết ("số thẻ" hoặc "số tài khoản" hoặc "tài khoản BIDV Online".
Bước 4: Nhập đầy đủ & chính xác các thông tin theo yêu cầu.
Bước 5: Nhập mã xác thực OTP để hoàn tất.

Cách liên kết Ví với tài khoản BIDV

step-demo-0
step-demo-1
step-demo-2
step0
step1
step2
step3
step4
1
Liên kết tài khoản

- Chọn "Quản lý tài khoản" tại màn hình chính.

* Bạn có thể liên kết cùng lúc nhiều ngân hàng trên tài khoản MoMo.

2
Nhấn "Liên kết ngay"
3
Chọn logo "BIDV"
4
Nhập thông tin tài khoản và nhấn "Tiếp tục"
5
Nhập mã xác thực và nhấn "Tiếp tục" để hoàn tất liên kết
Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :