Cách liên kết MoMo với tài khoản ngân hàng Á Châu (ACB)


Lưu ý: Tài khoản của bạn phải thoả các điều kiện sau:
- Có đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking.
- Số Ví MoMo phải trùng khớp với số điện thoại đăng ký nhận OTP tại ngân hàng ACB.
- Tài khoản ngân hàng của bạn phải có số dư tối thiểu là 60.000đ.

Bước 1: Từ màn hình chính của Ứng dụng chọn "Liên kết tài khoản".

Bước 2: Chọn logo "ACB".

Bước 3: Đăng nhập Internet Banking ACB

Bước 4: Chọn "Đăng ký liên kết Ví"

Bước 5: Chọn tài khoản liên kết

Bước 6: Đánh dấu chọn "Đồng ý"

Bước 7: Chọn phương pháp xác thực

Bước 8: Nhập mã xác thực

Cách liên kết Ví với tài khoản ACB

step-demo-0
step-demo-1
step-demo-2
step0
step1
step2
step3
step4
step5
1
Liên kết tài khoản

Chọn "Quản lý tài khoản" tại màn hình chính.

* Bạn có thể liên kết đồng thời nhiều ngân hàng với MoMo.

2
Nhấn "Liên kết ngay"
3
Chọn logo "ACB"
4
Nhập đầy đủ các thông tin liên kết, bao gồm:
5
Nhập mã xác thực
6
Nhận kết quả liên kết
Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :