Cách đặt dịch vụ giúp việc nhà của JupViec


Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng chọn "Mua sắm" -> chọn "JupViec"

Bước 2: Chọn thành phố và quận/ huyện

Bước 3: Chọn gói dịch vụ

Bước 4: Chọn số lượng rồi bấm "Tiếp tục"

Bước 5: Kiểm tra thông tin liên lạc, địa chỉ cần dọn dẹp và chỉnh sửa nếu cần, rồi bấm "Tiếp tục"

Bước 6: Chọn nguồn tiền và xác nhận thanh toán

Sau khi giao dịch thành công, nhân viên của JupViec sẽ liên hệ với bạn để xác nhận đơn đặt hàng.

Hướng dẫn thanh toán tại JupViec.vn

step-demo-0
step-demo-1
step-demo-2
step0
step1
step2
step3
step4
step5
1
Đăng nhập tài khoản JupViec.vn
2
Chọn dịch vụ do JupViec.vn cung cấp
3
Đăng ký dịch vụ
4
Xác nhận dịch vụ và nhập khuyến mãi
5
Chọn thanh toán bằng MoMo
6
Kiểm tra lịch sử ca làm
Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :