Các vấn đề bảo mật cần quan tâm khi sử dụng chức năng Nguồn tiền thay thế?


Nguồn tiền thay thế cho phép thanh toán tiện lợi hơn, nhưng bạn cũng cần quan tâm đến các vấn đề bảo mật. Sau khi bật chức năng, hãy thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Tùy chỉnh hạn mức giao dịch ngày trong phần Quản lý Dịch vụ Liên kết cho vừa đủ nhu cầu tiêu dùng đối với mỗi dịch vụ liên kết.

2. Không dùng chung hay chia sẻ mật khẩu Ví cũng như tài khoản đối tác đã liên kết cho bất cứ ai.

Đánh giá :
4.5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :