Hỗ Trợ Giáo Dục

Xây dựng trường học - Tủ sách yêu thương tiếp sức đến trường cho trẻ em nghèo

Góp Heo Vàng xây dựng thêm phòng học điểm trường Phà Só A, tỉnh Điện Biên cùng BNI Hà Nội 6
Góp Heo Vàng xây dựng thêm phòng học điểm trường Phà Só A, tỉnh Điện Biên cùng BNI Hà Nội 6
Góp Heo Vàng xây dựng thêm phòng học điểm trường Lọng Xày, tỉnh Sơn La cùng BNI Hà Nội 6
Góp Heo Vàng xây dựng thêm phòng học điểm trường Lọng Xày, tỉnh Sơn La cùng BNI Hà Nội 6
Cùng BNI Hà Nội 6 góp Heo Vàng xây dựng thêm phòng học điểm trường mầm non Nà Hiên - tỉnh Sơn La
Cùng BNI Hà Nội 6 góp Heo Vàng xây dựng thêm phòng học điểm trường mầm non Nà Hiên - tỉnh Sơn La
Cùng Hội Bảo trợ NTT&TMC chung tay “Tiếp sức đến trường” cho 12 cháu học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Mường Giôn, tỉnh Sơn La
Cùng Hội Bảo trợ NTT&TMC chung tay “Tiếp sức đến trường” cho 12 cháu học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Mường Giôn, tỉnh Sơn La
Cùng MSD, Tập đoàn 3M và STEMherVN thúc đẩy giáo dục, mang lại cơ hội việc làm trong lĩnh vực STEM cho trẻ em gái và phụ nữ
Cùng MSD, Tập đoàn 3M và STEMherVN thúc đẩy giáo dục, mang lại cơ hội việc làm trong lĩnh vực STEM cho trẻ em gái và phụ nữ
Đồng hành với Anh Chị Nuôi Dự án Nuôi Em góp Heo Vàng xây dựng thêm phòng học điểm trường bản Sín Sủ - tỉnh Điện Biên
Đồng hành với Anh Chị Nuôi Dự án Nuôi Em góp Heo Vàng xây dựng thêm phòng học điểm trường bản Sín Sủ - tỉnh Điện Biên