Bệnh Hiểm Nghèo

Giúp đỡ trẻ em, người mắc bệnh hiểm nghèo

Góp Heo Vàng cùng AVAKids tặng 80 ca phẫu thuật trong Chiến dịch “Nụ Cười AVAKids"
Góp Heo Vàng cùng AVAKids tặng 80 ca phẫu thuật trong Chiến dịch “Nụ Cười AVAKids"
Trao tặng 20 ca phẫu thuật thay đổi cuộc đời cho các em bé hở môi, hàm ếch
Trao tặng 20 ca phẫu thuật thay đổi cuộc đời cho các em bé hở môi, hàm ếch
Gây quỹ tặng 40 nụ cười thay đổi cuộc đời cho các em bé hở môi, hàm ếch
Gây quỹ tặng 40 nụ cười thay đổi cuộc đời cho các em bé hở môi, hàm ếch
Mạng di động ITEL cùng cộng đồng Heo Đất MoMo tặng 10 ca phẫu thuật cho trẻ em mang dị tật hàm mặt
Mạng di động ITEL cùng cộng đồng Heo Đất MoMo tặng 10 ca phẫu thuật cho trẻ em mang dị tật hàm mặt
Đồng hành cùng MB Ageas Life góp Heo Vàng tặng 70 ca phẫu thuật cho trẻ em hở môi, hàm ếch
Đồng hành cùng MB Ageas Life góp Heo Vàng tặng 70 ca phẫu thuật cho trẻ em hở môi, hàm ếch
Gây quỹ giúp 20 em bé hở môi, hàm ếch khắp Việt Nam nhận phẫu thuật miễn phí
Gây quỹ giúp 20 em bé hở môi, hàm ếch khắp Việt Nam nhận phẫu thuật miễn phí