Người Già, Người Khuyết Tật

Giúp đỡ người già neo đơn, người vô gia cư, không nơi nương tựa

Cùng chung tay tạo “Đĩa cơm chay từ thiện lớn nhất Việt Nam” mừng đại lễ Vu Lan Báo Hiếu
Cùng chung tay tạo “Đĩa cơm chay từ thiện lớn nhất Việt Nam” mừng đại lễ Vu Lan Báo Hiếu
Cùng Trăng Khuyết góp Heo Vàng cho chương trình “Trăng đêm thứ 7” quý 2, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trên đường phố Sài Gòn
Cùng Trăng Khuyết góp Heo Vàng cho chương trình “Trăng đêm thứ 7” quý 2, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trên đường phố Sài Gòn
Chung tay quyên góp cùng chương trình “Trăng đêm thứ 7” quý 2,  giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trên đường phố Sài Gòn
Chung tay quyên góp cùng chương trình “Trăng đêm thứ 7” quý 2, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trên đường phố Sài Gòn
Cùng quyên góp Heo vàng giúp đỡ chương trình “Thêm 1 bữa no - Thêm 1 nụ cười” hỗ trợ bữa ăn cho trẻ em và người già neo đơn tại các mái ấm và quán trọ Trăng Khuyết Quý 2/2022
Cùng quyên góp Heo vàng giúp đỡ chương trình “Thêm 1 bữa no - Thêm 1 nụ cười” hỗ trợ bữa ăn cho trẻ em và người già neo đơn tại các mái ấm và quán trọ Trăng Khuyết Quý 2/2022
Chung tay giúp đỡ chương trình “Thêm 1 bữa no - Thêm 1 nụ cười” hỗ trợ bữa ăn cho trẻ em và người già neo đơn, tại các mái ấm và quán trọ Trăng Khuyết Quý 2/2022
Chung tay giúp đỡ chương trình “Thêm 1 bữa no - Thêm 1 nụ cười” hỗ trợ bữa ăn cho trẻ em và người già neo đơn, tại các mái ấm và quán trọ Trăng Khuyết Quý 2/2022
Chung tay thực hiện dự án “Cải tạo Quán trọ Trăng Khuyết quận 12” cùng Trăng Khuyết hỗ trợ các cụ già có thể dễ dàng sinh hoạt.
Chung tay thực hiện dự án “Cải tạo Quán trọ Trăng Khuyết quận 12” cùng Trăng Khuyết hỗ trợ các cụ già có thể dễ dàng sinh hoạt.