Người Già, Người Khuyết Tật

Giúp đỡ người già neo đơn, người vô gia cư, không nơi nương tựa

Trao điện thoại, đào tạo về chăm sóc trực tuyến, đào tạo kỹ năng số cho người khuyết tật và người chăm sóc tại Bình Định, Quảng Nam và Kon Tum
Trao điện thoại, đào tạo về chăm sóc trực tuyến, đào tạo kỹ năng số cho người khuyết tật và người chăm sóc tại Bình Định, Quảng Nam và Kon Tum
Trao điện thoại, đào tạo về chăm sóc trực tuyến, đào tạo kỹ năng số cho người khuyết tật và người chăm sóc tại Bình Định, Quảng Nam và Kon Tum
Trao điện thoại, đào tạo về chăm sóc trực tuyến, đào tạo kỹ năng số cho người khuyết tật và người chăm sóc tại Bình Định, Quảng Nam và Kon Tum
Cùng chung tay hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh tai biến cho chú Mỹ
Cùng chung tay hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh tai biến cho chú Mỹ
Chung tay giúp cô Luyến giảm bớt nỗi đau do bệnh tim và bệnh khớp giày vò
Chung tay giúp cô Luyến giảm bớt nỗi đau do bệnh tim và bệnh khớp giày vò
Chung tay kêu gọi chi phí khám chữa bệnh tim cho chú Phúc Lâm
Chung tay kêu gọi chi phí khám chữa bệnh tim cho chú Phúc Lâm
Góp Heo Vàng hoàn thiện cơ sở vật chất cho Quán trọ Sài Gòn bao dung để các cụ già có nơi ăn chốn ở
Góp Heo Vàng hoàn thiện cơ sở vật chất cho Quán trọ Sài Gòn bao dung để các cụ già có nơi ăn chốn ở