Hoàn Cảnh Khó Khăn

Giúp đỡ gia đình - hoàn cảnh khó khăn được hòa nhập cuộc sống

Cùng quỹ Hoa Chia Sẻ góp Heo Vàng xây nhà tình thương cho 20 hộ dân đặc biệt khó khăn huyện Vĩnh Linh và thị xã Quảng Trị
Cùng quỹ Hoa Chia Sẻ góp Heo Vàng xây nhà tình thương cho 20 hộ dân đặc biệt khó khăn huyện Vĩnh Linh và thị xã Quảng Trị
Cùng chung tay tạo “Đĩa cơm chay từ thiện lớn nhất Việt Nam” mừng đại lễ Vu Lan Báo Hiếu
Cùng chung tay tạo “Đĩa cơm chay từ thiện lớn nhất Việt Nam” mừng đại lễ Vu Lan Báo Hiếu
Cùng Trăng Khuyết góp Heo Vàng cho chương trình “Trăng đêm thứ 7” quý 2, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trên đường phố Sài Gòn
Cùng Trăng Khuyết góp Heo Vàng cho chương trình “Trăng đêm thứ 7” quý 2, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trên đường phố Sài Gòn
Chung tay quyên góp cùng chương trình “Trăng đêm thứ 7” quý 2,  giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trên đường phố Sài Gòn
Chung tay quyên góp cùng chương trình “Trăng đêm thứ 7” quý 2, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trên đường phố Sài Gòn
Đại sứ Nước – Cùng MSD và RIC mang nước sạch về cho người dân xóm Hạt, tỉnh Hoà Bình
Đại sứ Nước – Cùng MSD và RIC mang nước sạch về cho người dân xóm Hạt, tỉnh Hoà Bình
Chung tay quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình em Lò Văn Ngoan có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Sơn La
Chung tay quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình em Lò Văn Ngoan có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Sơn La