Hoàn Cảnh Khó Khăn

Giúp đỡ gia đình - hoàn cảnh khó khăn được hòa nhập cuộc sống

Góp Heo Vàng tặng em nhỏ mồ côi Thào Thị Hà tại tỉnh Cao Bằng ngôi nhà hạnh phúc cùng Anh Chị Nuôi Dự án Nuôi Em
Góp Heo Vàng tặng em nhỏ mồ côi Thào Thị Hà tại tỉnh Cao Bằng ngôi nhà hạnh phúc cùng Anh Chị Nuôi Dự án Nuôi Em
Góp Heo Vàng xây dựng nhà hạnh phúc cho em Thạch Vũ tại tỉnh Cà Mau để em có ngôi nhà khang trang và kiên cố hơn
Góp Heo Vàng xây dựng nhà hạnh phúc cho em Thạch Vũ tại tỉnh Cà Mau để em có ngôi nhà khang trang và kiên cố hơn
Góp Heo Vàng trao 112 suất học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, năm học 2023 – 2024
Góp Heo Vàng trao 112 suất học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, năm học 2023 – 2024
Chung tay hỗ trợ 28 suất học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, năm học 2023 – 2024
Chung tay hỗ trợ 28 suất học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, năm học 2023 – 2024
Góp Heo Vàng xây nhà tình thương cho 10 hộ dân đặc biệt khó khăn, hộ nghèo tại tỉnh Quảng Trị (Đợt 5)
Góp Heo Vàng xây nhà tình thương cho 10 hộ dân đặc biệt khó khăn, hộ nghèo tại tỉnh Quảng Trị (Đợt 5)
Chung tay gây quỹ để tổ chức tập huấn nhằm hình thành kỹ năng cho trẻ khuyết tật tại tỉnh Quảng Trị
Chung tay gây quỹ để tổ chức tập huấn nhằm hình thành kỹ năng cho trẻ khuyết tật tại tỉnh Quảng Trị