Đầu Tư Cơ Sở Vật Chất

Giúp đỡ xây dựng cầu đường, cải tạo nước sạch cho những vùng sâu vùng xa khó khăn

Góp Heo Vàng xây dựng điểm trường mầm non thôn Sông A, tỉnh Điện Biên cùng Anh Chị Nuôi Dự án Nuôi Em
Góp Heo Vàng xây dựng điểm trường mầm non thôn Sông A, tỉnh Điện Biên cùng Anh Chị Nuôi Dự án Nuôi Em
Cùng Anh Chị Nuôi Dự án Nuôi Em góp Heo vàng xây dựng điểm trường mầm non Trung Sua, tỉnh Điện Biên
Cùng Anh Chị Nuôi Dự án Nuôi Em góp Heo vàng xây dựng điểm trường mầm non Trung Sua, tỉnh Điện Biên
Góp Heo Vàng cùng Đại Sứ Nước nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nước sạch cho các em học sinh tại Tp.HCM và Long An
Góp Heo Vàng cùng Đại Sứ Nước nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nước sạch cho các em học sinh tại Tp.HCM và Long An
Xây giếng nước sạch cho 600 người dân thuộc tuyến dân cư Kênh Chà, Ấp 2, Long Thạnh, Long An
Xây giếng nước sạch cho 600 người dân thuộc tuyến dân cư Kênh Chà, Ấp 2, Long Thạnh, Long An
Quyên góp Heo Vàng xây dựng thêm lớp học cho điểm trường Na Su thuộc Xã Tìa Dình – Tỉnh Điện Biên
Quyên góp Heo Vàng xây dựng thêm lớp học cho điểm trường Na Su thuộc Xã Tìa Dình – Tỉnh Điện Biên
Xây dựng mở rộng sân chơi tại bờ vở sông Hồng giúp trẻ em nâng cao sức khỏe tâm trí và thể chất
Xây dựng mở rộng sân chơi tại bờ vở sông Hồng giúp trẻ em nâng cao sức khỏe tâm trí và thể chất