Đầu Tư Cơ Sở Vật Chất

Giúp đỡ xây dựng cầu đường, cải tạo nước sạch cho những vùng sâu vùng xa khó khăn

Góp Heo Vàng xây dựng thêm phòng học điểm trường Phà Só A, tỉnh Điện Biên cùng BNI Hà Nội 6
Góp Heo Vàng xây dựng thêm phòng học điểm trường Phà Só A, tỉnh Điện Biên cùng BNI Hà Nội 6
Góp Heo Vàng xây dựng thêm phòng học điểm trường Lọng Xày, tỉnh Sơn La cùng BNI Hà Nội 6
Góp Heo Vàng xây dựng thêm phòng học điểm trường Lọng Xày, tỉnh Sơn La cùng BNI Hà Nội 6
Cùng BNI Hà Nội 6 góp Heo Vàng xây dựng thêm phòng học điểm trường mầm non Nà Hiên - tỉnh Sơn La
Cùng BNI Hà Nội 6 góp Heo Vàng xây dựng thêm phòng học điểm trường mầm non Nà Hiên - tỉnh Sơn La
Đại sứ Nước – Cùng MSD và RIC mang nước sạch về cho người dân xóm Hạt, tỉnh Hoà Bình
Đại sứ Nước – Cùng MSD và RIC mang nước sạch về cho người dân xóm Hạt, tỉnh Hoà Bình
Chung tay quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình em Lò Văn Ngoan có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Sơn La
Chung tay quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình em Lò Văn Ngoan có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Sơn La
Đồng hành với Anh Chị Nuôi Dự án Nuôi Em góp Heo Vàng xây dựng thêm phòng học điểm trường bản Sín Sủ - tỉnh Điện Biên
Đồng hành với Anh Chị Nuôi Dự án Nuôi Em góp Heo Vàng xây dựng thêm phòng học điểm trường bản Sín Sủ - tỉnh Điện Biên