Đầu Tư Cơ Sở Vật Chất

Giúp đỡ xây dựng cầu đường, cải tạo nước sạch cho những vùng sâu vùng xa khó khăn

Cùng góp Heo Vàng xây cầu dân sinh tại Khu Quẽ, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Cùng góp Heo Vàng xây cầu dân sinh tại Khu Quẽ, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Chung tay góp Heo Vàng cùng MMO Hà Nội xây dựng điểm trường Pá Hốc, tỉnh Sơn La
Chung tay góp Heo Vàng cùng MMO Hà Nội xây dựng điểm trường Pá Hốc, tỉnh Sơn La
Góp Heo Vàng cùng Sức Mạnh 2000 xây dựng Điểm trường Bản Búa Hụn, tỉnh Sơn La
Góp Heo Vàng cùng Sức Mạnh 2000 xây dựng Điểm trường Bản Búa Hụn, tỉnh Sơn La
Chung tay xây dựng cây cầu mới an toàn hơn cho người dân và trẻ em bản Nậm Chua 2, huyện Nậm Bồ, tỉnh Điện Biên
Chung tay xây dựng cây cầu mới an toàn hơn cho người dân và trẻ em bản Nậm Chua 2, huyện Nậm Bồ, tỉnh Điện Biên
Góp Heo Vàng xây dựng điểm trường Phi Chi cho các em học sinh nghèo tỉnh Điện Biên cùng Sức Mạnh 2000
Góp Heo Vàng xây dựng điểm trường Phi Chi cho các em học sinh nghèo tỉnh Điện Biên cùng Sức Mạnh 2000
Góp Heo Vàng cùng Sức Mạnh 2000 xây dựng điểm trường Nặm Nhì, tỉnh Bắc Kạn
Góp Heo Vàng cùng Sức Mạnh 2000 xây dựng điểm trường Nặm Nhì, tỉnh Bắc Kạn