Bảo Vệ Môi Trường

Bảo vệ môi trường - Trồng rừng, cải tạo môi trường xanh, nước sạch cùng MoMo

Chung tay gây quỹ trồng 1.500 cây bần tại rừng ngập mặn tại Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Chung tay gây quỹ trồng 1.500 cây bần tại rừng ngập mặn tại Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Gây quỹ trồng 12ha cây xanh nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ hệ sinh thái, góp phần thực hiện mục tiêu “Phục hồi hệ sinh thái”  (Đợt 1)
Gây quỹ trồng 12ha cây xanh nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ hệ sinh thái, góp phần thực hiện mục tiêu “Phục hồi hệ sinh thái” (Đợt 1)
Vững Bước Đại Ngàn - Đồng hành cùng đội ngũ cán bộ kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng gìn giữ đại ngàn Chư Yang Sin
Vững Bước Đại Ngàn - Đồng hành cùng đội ngũ cán bộ kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng gìn giữ đại ngàn Chư Yang Sin
Chung tay đóng góp để trồng cây bản địa và gây vườn rừng tại bản Cát Cát, Sapa
Chung tay đóng góp để trồng cây bản địa và gây vườn rừng tại bản Cát Cát, Sapa
Cùng Think Playgrounds góp Heo Vàng đồng hành cùng dự án nghệ thuật cộng đồng Our Place in Space: Phiêu lưu Hệ mặt trời trong lòng Hà Nội (Giai đoạn 2)
Cùng Think Playgrounds góp Heo Vàng đồng hành cùng dự án nghệ thuật cộng đồng Our Place in Space: Phiêu lưu Hệ mặt trời trong lòng Hà Nội (Giai đoạn 2)
Gây quỹ đồng hành cùng dự án nghệ thuật cộng đồng Our Place in Space: Phiêu lưu Hệ mặt trời trong lòng Hà Nội (Giai đoạn 2)
Gây quỹ đồng hành cùng dự án nghệ thuật cộng đồng Our Place in Space: Phiêu lưu Hệ mặt trời trong lòng Hà Nội (Giai đoạn 2)