Bảo Vệ Môi Trường

Bảo vệ môi trường - Trồng rừng, cải tạo môi trường xanh, nước sạch cùng MoMo

Chung tay đóng góp để trồng cây bản địa và gây vườn rừng tại bản Cát Cát, Sapa
Chung tay đóng góp để trồng cây bản địa và gây vườn rừng tại bản Cát Cát, Sapa
Gây quỹ trồng 400 cây xanh trú nắng cho người dân Nại Nghĩa, Đà Nẵng
Gây quỹ trồng 400 cây xanh trú nắng cho người dân Nại Nghĩa, Đà Nẵng
Chung tay vá rừng trên núi đá tại Hòa Bình – Sơn La
Chung tay vá rừng trên núi đá tại Hòa Bình – Sơn La
Chung tay ủng hộ, phủ xanh đất trống đồi trọc tại huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị
Chung tay ủng hộ, phủ xanh đất trống đồi trọc tại huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị
Cùng Think Playgrounds, CCRD quyên góp Heo Vàng xây dựng “Đảo sinh thái” tại Thành phố Huế
Cùng Think Playgrounds, CCRD quyên góp Heo Vàng xây dựng “Đảo sinh thái” tại Thành phố Huế
Cùng chung tay xây dựng “Đảo sinh thái” tại Thành phố Huế
Cùng chung tay xây dựng “Đảo sinh thái” tại Thành phố Huế