Nếu Finsight phá sản thì tiền của tôi sẽ được xử lý như thế nào?


Theo như thỏa thuận của Finsight với Người dùng tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Tài sản của Người dùng Túi Thần Tài được quản lý đầu tư bởi Công ty Cổ phần Quản lỹ Quỹ Thiên Việt (TVAM) và quản lý tách bạch tại ngân hàng lưu ký Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank). Người dùng là Người hưởng lợi duy nhất và cuối cùng đối với tài sản được TVAM quản lý đầu tư theo ghi nhận tại Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư được ký kết giữa TVAM và Finsight.

Trong trường hợp Finsight phá sản, căn cứ quy định của pháp luật, toàn bộ tài sản của người dùng Túi Thần Tài được lưu ký tại Vietcombank và Finsight không được phép sử dụng các tài sản đó để thực hiện các nghĩa vụ nợ của công ty khi phá sản. Người dùng Túi Thần Tài của Finsight hoàn toàn có thể lấy lại vốn và/hoặc tài sản của mình. Công ty Cổ phần Quản lỹ Quỹ Thiên Việt (TVAM) - đơn vị quản lý đầu tư sẽ thực hiện phân chia lại phần vốn và/hoặc tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa người dùng và Finsight, theo danh sách, thông tin và dữ liệu mà Finsight chuyển giao, cung cấp cho TVAM tại thời điểm phát sinh sự kiện. 

Mọi hoạt động của Finsight cũng như TVAM đều được kiểm toán bởi EY - một trong 4 công ty kiểm toán uy tín nhất thế giới.

Người dùng có thể xem Hợp đồng hợp tác kinh doanh ngay tại ứng dụng Ví MoMo bằng cách: 

  • Bước 1: Đăng nhập MoMo chọn Mở Túi Thần Tài 
  • Bước 2: Chọn icon “Chi tiết Túi” >> Xem Thông tin hợp đồng hoặc Tải hợp đồng.
Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :