Cách thanh toán VIC Taxi


Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng chọn "Thanh toán dịch vụ" -> chọn "VIC Taxi"
Bước 2: Nhập "Số điện thoại lái xe" hoặc chọn "Quét mã QR"
Bước 3: Kiểm tra thông tin lái xe & nhập số tiền cước taxi. Chọn tiền tip (nếu bạn có nhu cầu)
Bước 4: Chọn nguồn tiền, kiểm tra thông tin và xác nhận thanh toán
Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :