Cách đăng nhập vào tài khoản MoMo khác


Bước 1: Tại màn hình đăng nhập, chọn "Đổi SĐT".
Bước 2: Nhập số điện thoại rồi chọn "Tiếp tục"
Bước 3: Nhập mã OTP (mã xác thực được gửi qua tin nhắn đến số điện thoại bạn nhập)
Bước 4: Nhập mật khẩu đăng nhập
Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :