Bảo hiểm có hiệu lực trong bao lâu?


Bảo hiểm xe máy bắt buộc mua trên MoMo có hiệu lực trong vòng 1 năm.

Khi mua, bạn có thể chọn ngày bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực sớm nhất là ngày tiếp theo và trễ nhất là 1 tháng sau đó. Ví dụ: Tại ngày 01/04/2021, bạn có thể bảo hiểm với hiệu lực sớm nhất là từ ngày 02/04/2021, trễ nhất từ ngày 02/05/2021.

Đánh giá :
4
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :