Google Play
Google Play

Giải trí trong tầm tay

5 /
171

Google Play là kho ứng dụng cung cấp hàng trăm ứng dụng giải trí hấp dẫn từ game, âm nhạc, phim ảnh, sách báo, dung lượng Google One,… cho người dùng thiết bị Android.

Các ứng dụng có sẵn trên Google Play gồm các ứng dụng miễn phí và tính phí. Người dùng có thể tải trực tiếp từ một thiết bị Android hoặc Google TV thông qua cửa hàng Play Store hoặc cài đặt ứng dụng đến thiết bị từ trang chủ Google Play.

Thanh toán Google Play bằng Ví MoMo

Các câu hỏi thường gặp

Trong trường hợp bạn đã kiểm tra và chắc chắn giao dịch đã thành công, tài khoản Ví MoMo của mình đã bị trừ tiền (Kiểm tra thông báo trên ứng dụng Ví MoMo hoặc e-mail bạn dùng để đăng kí tài khoản Google Play).

Bạn vui lòng đăng nhập vào đường dẫn sau để Google có thể hỗ trợ kiểm tra nguyên nhân bạn chưa nhận được sản phẩm. Xem tại:https://support.google.com/pay/answer/7644087?hl=vi

Thương hiệu liên quan

Xem thêm