Bảo hiểm PVI

Bảo hiểm phi nhân thọ
4.5 / {{TotalRate}}
Cảm ơn bạn đã đánh giá!
HOÀN TIỀN TIẾT KIỆM

Hoàn tiền tại Bảo hiểm PVI 15% cùng Ví MoMo

Chi tiết ưu đãi
Hoàn tiền 15% trên tổng hoá đơn (Áp dụng từ ngày 04/10/2019)

Điều kiện và điều khoản
•   Áp dụng cho tất cả các khách hàng có đăng ký ví MoMo
•   Hoàn tiền trên số tiền hoá đơn thanh toán (đã trừ thẻ quà tặng nếu có)
•   Số tiền được hoàn tối đa vào tài khoản Hoàn tiền là 2.000.000đ/tháng
•   Mỗi tài khoản Ví MoMo được nhận tối đa 6 giao dịch/ngày cho các hóa đơn thuộc dịch vụ Tài chính - Bảo hiểm. Áp dụng từ ngày 12/09/2019.

Thanh toán Bảo hiểm PVI bằng Ví MoMo

Bảo hiểm PVI là một thành viên của Tổng công ty bảo hiểm PVI, hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh Bảo hiểm phi nhân thọ với vị thế đã được khẳng định trong nhiều năm qua. PVI cung cấp nhiều loại sản phẩm như Bảo hiểm Tai nạn cá nhân, Bảo hiểm Xe ô tô, Bảo hiểm Du lịch trong nước và quốc tế, Bảo hiểm toàn diện Nhà tư nhân,…
 


Ngay trên Ví MoMo, người dùng có thể mua Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự Ô tô PVI và Bảo hiểm tai nạn cá nhân PVI, đồng thời được tham gia tích điểm để hưởng thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Thanh toán Bảo hiểm PVI bằng Ví MoMo

Hướng dẫn mua trên ứng dụng MoMo
Trên ứng dụng MoMo
HOÀN TIỀN TIẾT KIỆM

Hoàn tiền tại Bảo hiểm PVI 15% cùng Ví MoMo

Chi tiết ưu đãi
Hoàn tiền 15% trên tổng hoá đơn (Áp dụng từ ngày 04/10/2019)

Điều kiện và điều khoản
•   Áp dụng cho tất cả các khách hàng có đăng ký ví MoMo
•   Hoàn tiền trên số tiền hoá đơn thanh toán (đã trừ thẻ quà tặng nếu có)
•   Số tiền được hoàn tối đa vào tài khoản Hoàn tiền là 2.000.000đ/tháng
•   Mỗi tài khoản Ví MoMo được nhận tối đa 6 giao dịch/ngày cho các hóa đơn thuộc dịch vụ Tài chính - Bảo hiểm. Áp dụng từ ngày 12/09/2019.

Thương hiệu liên quan

 • Bảo hiểm Liberty

  Bảo hiểm Liberty

  Bảo hiểm phi nhân thọ
 • FE CREDIT

  FE CREDIT

  Tài chính tiêu dùng
 • Home Credit

  Home Credit

  Tài chính tiêu dùng
 • HD SAISON

  HD SAISON

  Tài chính tiêu dùng
 • Bảo hiểm Bảo Việt

  Bảo hiểm Bảo Việt

  Bảo hiểm phi nhân thọ