Finsight
Finsight

Công ty phát triển sản phẩm Túi Thần Tài

5 /
30

Công ty cổ phần Finsight (Finsight) có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316449345 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20/08/2020. Công ty có trụ sở chính tại Lầu 7, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Finsight là công ty con của Công ty cổ phần quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM) - là pháp nhân được thành lập hợp pháp và hoạt động theo Giấy phép hoạt động Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp số 15/UBCK-GPHĐQLQ ngày 28/12/2006, các Giấy phép điều chỉnh số 10/GPĐC-UBCK ngày 20/05/2015, 21/GPĐC-UBCK ngày 01/09/2015 và các giấy phép điều chỉnh khác. Công ty cổ phần quản lý quỹ Thiên Việt có trụ sở tại Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Túi Thần Tài là sản phẩm của Công ty cổ phần Finsight, do Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM) quản lý đầu tư và Ngân hàng Vietcombank  giám sát. Mọi hoạt động của Finsight được hãng kiểm toán chuyên nghiệm đa quốc gia EY kiểm toán và đảm bảo tuân thủ Pháp luật Việt Nam. 

Túi Thần Tài là sản phẩm tích lũy tài sản, giúp bạn giúp bạn có thêm thu nhập trên số tiền nhàn rỗi mà bạn chưa cần sử dụng đến. Cụ thể, tiền của bạn được dùng để mua các tài sản kinh doanh tạo ra thu nhập cố định (tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi và trái phiếu) được phát hành bởi các ngân hàng và tổ chức uy tín nhất tại Việt Nam. 

Ví MoMo là giải pháp thanh toán cho các giao dịch trên Túi Thần Tài

Hướng dẫn Mở Túi Thần Tài

step-demo-0
step-demo-1
step-demo-2
step0
step1
step2
step3
step4
1
Chọn dịch vụ Túi Thần Tài bằng cách:
  • Tại màn hình chính, chọn dịch vụ "Túi Thần Tài"
  • Hoặc tìm "Túi Thần Tài" trong khung Tìm kiếm.
2
Kiểm tra thông tin hợp đồng. Đánh dấu Tôi cam kết và chọn Mở Túi Thần Tài
3
Xác nhận mật khẩu
4
Mở Túi Thần Tài thành công. Bấm Hoàn tất
5
Tài màn hình Túi Thần Tài, bấm "Nạp tiền" vào Túi và chờ nhận tiền lời

Thương hiệu liên quan

Xem thêm