Cách thanh toán Spotify bằng Ví MoMo


Cùng thực hiện các bước đơn giản khi thanh toán Spotify bằng Ví MoMo dễ dàng và nhanh chóng.

Truy cập Website Spotify
 Chọn thanh toán bằng Ví MoMo (Pay with MoMo)
Chọn gói Spotify Premium yêu thích
Đăng nhập tài khoản Spotify
Chọn Thanh toán bằng ứng dụng MoMo
Kiểm tra thông tin
 1. 1

  Truy cập Website Spotify

  Truy cập đường dẫn: spotify.com/vn-en/premium/
  Lưu ý: Ở phiên bản hiện tại, ứng dụng Spotify trên hệ điều hành iOS chưa cho phép trực tiếp thanh toán trên ứng dụng

  Chọn DÙNG PREMIUM

 2. 2

  Chọn thanh toán bằng Ví MoMo (Pay with MoMo)

 3. 3

  Chọn gói Spotify Premium yêu thích

 4. 4

  Đăng nhập tài khoản Spotify

  Chọn DÙNG NGAY SPOTIFY PREMIUM 

 5. 5

  Chọn Thanh toán bằng ứng dụng MoMo

 6. 6

  Kiểm tra thông tin

  Chọn Xác nhận để hoàn tất giao dịch
Mở ứng dụng Spotify
Chọn thanh toán bằng Ví MoMo (Pay with MoMo)
Đăng nhập tài khoản Spotify của bạn
Chọn gói Spotify Premium
Chọn Thanh toán bằng ứng dụng MoMo
Kiểm tra thông tin
 1. 1

  Mở ứng dụng Spotify

  • Chọn PREMIUM

  * Ở phiên bản hiện tại, ứng dụng Spotify trên hệ điều hành iOS chưa cho phép trực tiếp thanh toán trên ứng dụng, do đó truy cập đường dẫn: https://www.spotify.com/vn-en/premium/

  • Chọn DÙNG PREMIUM

   

 2. 2

  Chọn thanh toán bằng Ví MoMo (Pay with MoMo)

 3. 3

  Đăng nhập tài khoản Spotify của bạn

 4. 4

  Chọn gói Spotify Premium

  Chọn DÙNG NGAY SPOTIFY PREMIUM ​

 5. 5

  Chọn Thanh toán bằng ứng dụng MoMo

 6. 6

  Kiểm tra thông tin

  Chọn Xác nhận để hoàn tất giao dịch
Đánh giá: 5 / {{TotalRate}}

Cảm ơn bạn đã đánh giá!