MIỄN PHÍ 3 THÁNG GÓI iCloud 50GB. ĐĂNG KÝ NGAY!

*Tất cả khách hàng Ví MoMo đang sử dụng gói iCloud 5GB miễn phí

Thẻ quà

Chi tiết

Thẻ quà MIỄN PHÍ 3 THÁNG GÓI iCloud 50GB
Thẻ quà MIỄN PHÍ 3 THÁNG GÓI iCloud 50GB

Thể lệ chương trình

Từ nay đến hết ngày 30/09/2021.

Tất cả khách hàng Ví MoMo đang sử dụng gói iCloud 5GB miễn phí

- Ưu đãi áp dụng cho tất cả khách hàng Ví MoMo đang sử dụng gói iCloud 5GB miễn phí
- Ưu đãi KHÔNG được chuyển nhượng và KHÔNG có giá trị quy đổi thành tiền mặt
- Ưu đãi KHÔNG được hoàn lại đối với các giao dịch yêu cầu hoàn tiền