Loading...
Đang tải
  • Bước 1: Bấm nút Thiết lập Thanh toán bên dưới & đăng nhập ID Apple > chọn Thêm Phương Thức > chọn MoMo E-Wallet > bấm Đăng nhập vào MoMo E-Wallet & làm theo hướng dẫn
  • Bước 2: Chọn trò chơi/ ứng dụng/ vật phẩm muốn mua trên App Store > xác nhận mật khẩu để hoàn tất giao dịch
Tải Ví MoMo để thiết lập thanh toán với ID Apple ngay!
Icon