TVAM

Công ty quản lý đầu tư
5 / {{TotalRate}}
Cảm ơn bạn đã đánh giá!

Giới thiệu về Công ty Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM)

Công ty Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) được thành lập vào tháng 6/2015 với 99% vốn của Công ty chứng khoán Thiên Việt (TVS). Công ty Quản lý Quỹ cung cấp các loại hình dịch vụ tư vấn quản lý danh mục đầu tư, quản lý tài khoản và quỹ. Công ty mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư để tham gia và hưởng lợi từ sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam bằng cách đầu tư vào vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Công ty cổ phần Finsight (Finsight) là Công ty con của Công ty cổ phần quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM). TVAM là công ty quản lý đầu tư cho sản phẩm Túi Thần Tài của Finsight.

Túi Thần Tài là ứng dụng tích lũy tài sản nhằm giúp bạn có thêm thu nhập trên số tiền nhàn rỗi mà bạn chưa cần sử dụng đến. Để mở Túi Thần Tài bạn chỉ cần nạp 10.000 nghìn đồng. Tiền lời sẽ được Túi Thần Tài chi trả hàng ngày và cộng dồn vào số dư để tiếp tục tính lợi nhuận.

Để nạp tiền vào Túi Thần Tài, bạn mở app MoMo -> Danh mục dịch vụ-> Tài chính bảo hiểm-> Túi Thần Tài -> Chuyển tiền vào túi -> Chọn từ Ví MoMo hoặc ngân hàng đã liên kết -> Xác nhận

Hướng dẫn Mở Túi Thần Tài

Hướng dẫn mở Túi Thần Tài

Thương hiệu liên quan

 • PVI

  PVI

  Bảo hiểm phi nhân thọ
  Hoàn tiền 15%
 • Bảo hiểm Liberty

  Bảo hiểm Liberty

  Bảo hiểm phi nhân thọ
 • FE Credit

  FE Credit

  Tài chính tiêu dùng