Ra mắt chương trình giới thiệu ứng viên MoMo với mức thưởng hấp dẫn

Để bắt kịp tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, MoMo đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đã Nẵng. Chương trình MoMo External Referral Program (giới thiệu ứng viên cho MoMo) được ra mắt với nhiều mức thưởng lên đến 20 triệu đồng.

MoMo Employee External Referral Program dành cho tất cả mọi người trừ các nhân viên đang làm việc tại M_Service.

Quy trình giới thiệu ứng viên chỉ với 3 bước đơn giản:

1. Tìm hiểu vị trí tuyển dụng bên dưới
2. Giới thiệu tới ứng viên tiềm năng về vị trí tuyển dụng
3. Giới thiệu ứng viên bằng cách gửi CV đến tuyendung@mservice.com.vn

Subject mail: “[External Referral] – Vị trí – Họ tên người giới thiệu”
Nội dung email ghi rõ thông tin (Họ và tên, số điện thoại, email) của người giới thiệu và ứng viên được giới thiệu.

Ra mắt chương trình giới thiệu ứng viên MoMo với mức thưởng hấp dẫn

Sau khi nhận được thông tin giới thiệu:
1. Phòng Nhân sự MoMo sẽ kiểm tra thông tin ứng viên và thông báo đến người giới thiệu
2. Phòng Nhân sự MoMo sẽ tiến hành phỏng vấn ứng viên và cập nhật cho người giới thiệu tình hình
3. Nếu ứng viên thử việc thành công, Phòng Nhân sự MoMo sẽ thông báo và liên hệ người giới thiệu về việc nhận thưởng

Các vị trí áp dụng chương trình External Referral Program tại MoMo gồm có:

Tiền thưởng 1,000,000 dành cho các vị trí:

Inbound Agent – Customer Service Department: http://bit.ly/2BACP8F

Tiền thưởng 3,000,000 dành cho các vị trí:

Retention Project Management Executive – Offline Payment Center

Performance Marketing Executive – Offline Payment Center: http://bit.ly/2MfVdJE

Growth Project Management Executive – Offline Payment Center

Compliance Executive – Legal

MKT cost control Specialist – Internal Control

Senior Performance Data Analyst – Human Resources: http://bit.ly/2Q8qRtK

Business Analyst – Growth Team: http://bit.ly/391e5Gm

Key Account Executive (North) _ Growth – BU Utilities Telco: http://bit.ly/33Q6UOa

Sales Stimulation Program – BU Bank

Product Executive – Product Development: http://bit.ly/2LBTsaW

Back-end Developer (Java) – Technology Center: http://bit.ly/2pMvnF2

App Developer – Technology Center: http://bit.ly/2o88w68

Auto Tester – Technology Center: http://bit.ly/32EZywi

Data Analyst – Finance - Accounting_Finance: http://bit.ly/2BLZ4sB

Finance Business Partner - Accounting_Finance: http://bit.ly/2MDoPkP

Key Account HO Executive - BU_Bank: http://bit.ly/2pHCAW

Partner Relation Officer - BU_Bank: http://bit.ly/2p7u5El

Project Management Executive - BU_Bank: http://bit.ly/2Dc5qSL

Key Account Executive - BU_Utilities_Telco:http://bit.ly/33Q6UOa

Product Control Specialist/Executive - Internal_Control: http://bit.ly/2MCY002

Partnership Executive - Offline_Payment_Center: http://bit.ly/2Pd2Cf8

Content Marketing (Technology) – PR: http://bit.ly/31BmKtR

Content/Editor (Forum Seeding) – PR: http://bit.ly/31BmKtR

Internal Communication Specialist – PR: http://bit.ly/360daEf

Tiền thưởng 5,000,000 dành cho các vị trí:

Social Content Marketing Team Leader – Marketing: http://bit.ly/32Ecq5Z

Senior Content Writer – Growth Team

Senior Business Analyst  - Growth Team

Key Account Team Leader – BU Utilities Telco

Key Account Manager – BU Financial Services: http://bit.ly/2MeW6Cq

Anti-fraud Team leader - Internal_Control: http://bit.ly/32EPCTz

Financial Costs Control Team leader - Internal_Control: http://bit.ly/32EPCTz

Senior Data Analyst – MBI: http://bit.ly/2BLZ4sB

Tiền thưởng 8,000,000 dành cho các vị trí:

Senior Product Executive - Product Development: http://bit.ly/35XAsLi

IT Security - Technology Center: http://bit.ly/2Pb6EEY

DevOps Engineer - Technology Center: http://bit.ly/31GHsIS

Data Analyst Team Leader – MBI: http://bit.ly/2BLZ4sB 

Tiền thưởng 10,000,000 dành cho các vị trí:

Product Team Leader - Product Development: http://bit.ly/2MHezs5

App Lead - Technology Center: http://bit.ly/2METzlJ

Back-end Lead (Java) - Technology Center: http://bit.ly/2qAnbI9

Data Engineer - Technology Center: http://bit.ly/2Yl3vqY

Data Scientist - Technology Center: http://bit.ly/2y3Gs5l

Machine Learning Lead - Technology Center: http://bit.ly/361x3eu

Solution Architect - Technology Center: http://bit.ly/32EoSSV

Các vị trí giới thiệu trên có hiệu lực đến ngày 30.12.2019

Điều kiện áp dụng chương trình:

  • Mỗi ứng viên chỉ được giới thiệu một lần & sẽ được ghi nhận bởi người giới thiệu đầu tiên theo thời gian
  • Hồ sơ ứng viên được tính là hợp lệ khi ứng viên không được công ty M_Service liên hệ trong ba 3 tháng gần nhất.
  • Chương trình không áp dụng cho người giới thiệu không phải công dân Việt Nam hoặc không đủ tư cách pháp lý tại Việt Nam.
  • Người giới thiệu nhận 100% tiền thưởng sau khi ứng viên thử việc thành công tại công ty M_Service.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: tuyendung@mservice.com.vn 

Đừng bỏ lỡ cơ hội giới thiệu ứng viên cho MoMo và nhận thưởng lớn nhé!

Đánh giá: 5 / {{TotalRate}}

Cảm ơn bạn đã đánh giá!