Hướng dẫn thanh toán hóa đơn Môi trường đô thị


Thanh toán hóa đơn Môi trường đô thị nhanh chóng - tiện lợi, bảo mật an toàn, mọi lúc mọi nơi bằng Ví MoMo

Chọn "Thanh toán hóa đơn"
Chọn "Hóa đơn khác"
Chọn "Môi trường đô thị Đà Nẵng"
Nhập mã khách hàng
Xác nhận giao dịch
 1. 1

  Chọn "Thanh toán hóa đơn"

  Từ màn hình chính của ứng dụng, chọn "Thanh toán hóa đơn"

 2. 2

  Chọn "Hóa đơn khác"

 3. 3

  Chọn "Môi trường đô thị Đà Nẵng"

 4. 4

  Nhập mã khách hàng

 5. 5

  Xác nhận giao dịch

  Xác nhận thông tin thanh toán. Chọn "Tiếp tục" và hoàn tất giao dịch.

Đánh giá: 5 / {{TotalRate}}
- 7.6K lượt xem

Cảm ơn bạn đã đánh giá!