Hướng dẫn thanh toán FE Credit bằng Ví MoMo


Sử dụng Ví MoMo để thanh toán các khoản vay dễ dàng tại FE CREDIT

Chọn Thanh toán vay tiêu dùng
Chọn FE Credit
Nhập số tài khoản
Kiểm tra số tiền thanh toán
Xác nhận thanh toán
 1. 1

  Chọn Thanh toán vay tiêu dùng

  Đăng nhập Ví MoMo. Tại màn hình chính, chọn Thanh toán vay tiêu dùng
 2. 2

  Chọn FE Credit

 3. 3

  Nhập số tài khoản

  Nhập số TK thẻ tín dụng/Số HĐ/Mã thanh toán và chọn Tiếp tục
 4. 4

  Kiểm tra số tiền thanh toán

  Kiểm tra số tiền thanh toán và chọn Tiếp tục
 5. 5

  Xác nhận thanh toán

Đánh giá: 5 / {{TotalRate}}

Cảm ơn bạn đã đánh giá!