Hướng dẫn sử dụng thẻ quà tặng


Hướng dẫn sử dụng thẻ quà tặng của Ví MoMo khi thanh toán bằng các hình thức khác nhau:

Sử dụng dịch vụ trên ứng dụng MoMo và thanh toán
Chọn sử dụng thẻ quà
Kiểm tra số tiền được giảm và Bấm "Xác nhận"
 1. 1

  Sử dụng dịch vụ trên ứng dụng MoMo và thanh toán

 2. 2

  Chọn sử dụng thẻ quà

  Ở màn hình xác nhận thanh toán trên ứng dụng MoMo, Quý khách bấm vào chữ "CHỌN DÙNG" hoặc "DÙNG NGAY" để áp dụng thẻ quà tặng.
 3. 3

  Kiểm tra số tiền được giảm và Bấm "Xác nhận"

Mua sắm tại ứng dụng đối tác
Chọn thanh toán bằng Ví MoMo & bấm tiếp tục
Chọn sử dụng thẻ quà
Kiểm tra số tiền được giảm và Bấm "Xác nhận"
 1. 1

  Mua sắm tại ứng dụng đối tác

 2. 2

  Chọn thanh toán bằng Ví MoMo & bấm tiếp tục

 3. 3

  Chọn sử dụng thẻ quà

  Ở màn hình xác nhận thanh toán trên ứng dụng MoMo, Quý khách bấm vào chữ "CHỌN DÙNG" hoặc "DÙNG NGAY" để áp dụng thẻ quà tặng.
 4. 4

  Kiểm tra số tiền được giảm và Bấm "Xác nhận"

Chọn thanh toán bằng MoMo khi thanh toán tại website hoặc tại các cửa hàng
Chọn "QUÉT MÃ" hoặc bấm "SỬ DỤNG" ở dưới thẻ quà tặng. Sau đó quét mã QR Code
Nhập số tiền thanh toán
Chọn sử dụng thẻ quà
Kiểm tra số tiền được giảm và Bấm "Xác nhận"
 1. 1

  Chọn thanh toán bằng MoMo khi thanh toán tại website hoặc tại các cửa hàng

 2. 2

  Chọn "QUÉT MÃ" hoặc bấm "SỬ DỤNG" ở dưới thẻ quà tặng. Sau đó quét mã QR Code

  Quét mã QR Code trên Website hoặc nhân viên thu ngân cung cấp.
 3. 3

  Nhập số tiền thanh toán

   Nhập số tiền cần thanh toán và bấm "TIẾP TỤC". Ở một số nơi số tiền sẽ được tự động nhập theo hóa đơn cần thanh toán.
 4. 4

  Chọn sử dụng thẻ quà

  Ở màn hình xác nhận thanh toán trên ứng dụng MoMo, Quý khách bấm vào chữ "CHỌN DÙNG" hoặc "DÙNG NGAY" để áp dụng thẻ quà tặng.
 5. 5

  Kiểm tra số tiền được giảm và Bấm "Xác nhận"

Yêu cầu thanh toán bằng MoMo tại các cửa hàng
Chọn “Mã thanh toán” tại màn hình chính
Thẻ quà sẽ tự động áp dụng khi nhân viên quét mã thanh toán
 1. 1

  Yêu cầu thanh toán bằng MoMo tại các cửa hàng

 2. 2

  Chọn “Mã thanh toán” tại màn hình chính

 3. 3

  Thẻ quà sẽ tự động áp dụng khi nhân viên quét mã thanh toán

Đánh giá: 5 / {{TotalRate}}
- 138.2K lượt xem

Cảm ơn bạn đã đánh giá!