Hướng dẫn nuôi heo đất, nhận heo vàng và quyên góp trên Ví MoMo


Hướng dẫn nuôi heo đất, nhận heo vàng và quyên góp trên Ví MoMo

Chọn "Heo đất MoMo"
Cho heo ăn 3 lần sẽ sinh ra Heo Vàng
Quyên góp đồng Heo vàng tại biểu tượng Quyên Góp
Chọn hoàn cảnh để quyên góp
Xác nhận quyên góp thành công
 1. 1

  Chọn "Heo đất MoMo"

  Tại màn hình chính, bấm chọn "Heo đất MoMo"
 2. 2

  Cho heo ăn 3 lần sẽ sinh ra Heo Vàng

  Ấn vào túi thức ăn để tự động cho heo ăn. Heo ăn đủ 3 lần sẽ đầy 100% và xuất hiện đồng tiền Heo vàng để quyên góp.
 3. 3

  Quyên góp đồng Heo vàng tại biểu tượng Quyên Góp

  • Nhấn vào icon đồng tiền Heo vàng
  • Chọn "Quyên góp"
 4. 4

  Chọn hoàn cảnh để quyên góp

  Chọn hoàn cảnh quyên góp và số Heo vàng muốn quyên góp
 5. 5

  Xác nhận quyên góp thành công

Đánh giá: 5 / {{TotalRate}}

Cảm ơn bạn đã đánh giá!