Hướng dẫn liên kết ngân hàng TPBank đối với các phương thức khác


Dễ dàng liên kết Ví MoMo với tài khoản Ngân hàng TPBank đối với khách hàng liên kết bằng thẻ ATM hoặc liên kết bằng Tài Khoản, thanh toán nhanh chóng - tiện lợi, bảo mật an toàn, mọi lúc mọi nơi.

Liên kết tài khoản
Chọn logo TPBank
Nhập thông tin thẻ ATM
Nhập số PIN thẻ ATM
Nhập OTP
 1. 1

  Liên kết tài khoản

  - Chọn "Liên kết tài khoản" từ màn hình chính của ứng dụng
  - Hoặc chọn "Quản lý thẻ/ tài khoản" từ màn hình "Ví của tôi"
 2. 2

  Chọn logo TPBank

  Lưu ý: Để liên kết thành công, tài khoản của bạn cần đáp ứng các điều kiện sau:
     - Thẻ/tài khoản đã đăng kí dịch vụ Internet Banking/SMS Banking tại ngân hàng TPBank
     - Số điện thoại đăng kí ví MoMo của khách hàng cần trùng với số Internet banking tại ngân hàng
     - Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu đăng kí với ví cần trùng với số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu đã đăng kí cho thẻ này tại ngân hàng TPBank
     - Thẻ/tài khoản này đang không liên kết với ví MoMo khác
 3. 3

  Nhập thông tin thẻ ATM

  - Nhập số thẻ
  - Nhập họ tên trên thẻ
  - Nhập Số CMND/CCCD/Hộ chiếu đã đăng ký tại Ngân hàng
 4. 4

  Nhập số PIN thẻ ATM

  - Nhập số PIN thẻ ATM (mật khẩu thẻ ATM)
 5. 5

  Nhập OTP

  - Nhập OTP được Ngân hàng gửi về
Liên kết tài khoản
Chọn logo TPbank
Chọn đăng nhập Internet Banking
Điền thông tin tài khoản/ mật khẩu đã đăng ký với ngân hàng
Chọn "Tiện ích khác"
Chọn mục "Liên kết/ Huỷ liên kết Ví điện tử"
Nhập thông tin ví điện tử
Nhập mã xác thực và hoàn tất liên kết
 1. 1

  Liên kết tài khoản

  - Chọn "Liên kết tài khoản" từ màn hình chính của ứng dụng
  - Hoặc chọn "Quản lý thẻ/ tài khoản" từ màn hình "Ví của tôi"
 2. 2

  Chọn logo TPbank

  Lưu ý: Để liên kết thành công, tài khoản của bạn cần đáp ứng các điều kiện sau:
     - Thẻ/tài khoản đã đăng kí dịch vụ Internet Banking/SMS Banking tại ngân hàng TPBank
     - Số điện thoại đăng kí ví MoMo của khách hàng cần trùng với số Internet banking tại ngân hàng
     - Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu đăng kí với ví cần trùng với số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu đã đăng kí cho thẻ này tại ngân hàng TPBank
     - Thẻ/tài khoản này đang không liên kết với ví MoMo khác
 3. 3

  Chọn đăng nhập Internet Banking

 4. 4

  Điền thông tin tài khoản/ mật khẩu đã đăng ký với ngân hàng

 5. 5

  Chọn "Tiện ích khác"

 6. 6

  Chọn mục "Liên kết/ Huỷ liên kết Ví điện tử"

 7. 7

  Nhập thông tin ví điện tử

  - Nhập Loại ví => Chọn MoMo
  - Nhập số điện thoại đăng kí ví trùng với số điện thoại đăng kí cho tài khoản tại ngân hàng TPbank
  - Số CMND/ CCCD đăng kí với ví phải trùng với số CMND/ CCCD đã đăng kí cho thẻ này tại ngân hàng TPbank
  - Nhấn xác nhận đã đọc và chấp nhận các điều khoản, điều kiện
 8. 8

  Nhập mã xác thực và hoàn tất liên kết

Đánh giá: 5 / {{TotalRate}}
- 8.2K lượt xem

Cảm ơn bạn đã đánh giá!