Hướng dẫn liên kết ngân hàng BIDV đối với các phương thức khác


Dễ dàng liên kết Ví MoMo với tài khoản ngân hàng BIDV đối với các khách hàng sử dụng và chưa sử dụng BIDV Smartbanking/ BIDV Online để thanh toán nhanh chóng - tiện lợi, bảo mật an toàn, mọi lúc mọi nơi.

Chọn tính năng liên kết
Chọn logo BIDV
Nhập thông tin khách hàng trên app MoMo
Nhập thông tin Ngân hàng
Nhập mã OTP và hoàn tất liên kết
 1. 1

  Chọn tính năng liên kết

  - Chọn "Liên kết tài khoản" từ màn hình chính của ứng dụng
  - Hoặc chọn nạp tiền vào ví từ màn hình chính của ứng dụng
  - Hoặc chọn "Quản lý thẻ/ tài khoản" từ màn hình "Ví của tôi"
 2. 2

  Chọn logo BIDV

  Lưu ý để liên kết thành công, thẻ của bạn cần đáp ứng các điều kiện sau:

  - Số điện thoại đăng kí ví MoMo {số ví khách hàng} cần trùng với số đăng kí tại ngân hàng
  - Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu đăng kí với ví cần trùng với số CMND/ CCCD đã đăng kí cho tài khoản này tại ngân hàng BIDV
  - Thẻ/tài khoản này đang không liên kết với ví MoMo khác

 3. 3

  Nhập thông tin khách hàng trên app MoMo

  - Họ và tên
  - Ngày tháng năm sinh
  - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu đăng ký tại Ngân hàng
 4. 4

  Nhập thông tin Ngân hàng

  - Nếu Chọn liên kết bằng Smartbanking: Nhập thông tin tài khoản và số điện thoại đã đăng kí Smartbanking với ngân hàng (lưu ý số điện thoại Smartbanking phải trùng với số điện thoại đăng ví MoMo)
  - Nếu Chọn liên kết bằng thẻ ATM: Nhập thông tin thẻ giống với thông tin được in trên thẻ ATM ngân hàng cung cấp
  - Nếu Chọn liên kết bằng tài khoản ngân hàng: Nhập thông tin tài khoản giống với thông tin tài khoản ngân hàng đã cung cấp
  - Nếu Chọn liên kết bằng BIDV Online: Nhập thông tin tài khoản đã đăng kí BIDV Online với ngân hàng

 5. 5

  Nhập mã OTP và hoàn tất liên kết

  - Nhập mã OTP được gửi về Số điện thoại hoặc ứng dụng Smart OTP hoặc BIDV Smartbanking
  - Nhấp Tiếp tục
  Nhấn Đồng ý điều khoản điều kiện dịch vụ thanh toán của BIDV
Chọn tính năng liên kết
Chọn logo BIDV
Nhập thông tin khách hàng trên app MoMo
Nhập thông tin Ngân hàng để đăng ký dịch vụ BIDV Smartbanking (miễn phí)
Nhập mã Captcha và đồng ý điều khoản điều kiện dịch vụ thanh toán của BIDV
Nhập mã OTP và hoàn tất liên kết
 1. 1

  Chọn tính năng liên kết

  - Chọn "Liên kết tài khoản" từ màn hình chính của ứng dụng
  - Hoặc chọn nạp tiền vào ví từ màn hình chính của ứng dụng
  - Hoặc chọn "Quản lý thẻ/ tài khoản" từ màn hình "Ví của tôi"
 2. 2

  Chọn logo BIDV

  Lưu ý để liên kết thành công, thẻ của bạn cần đáp ứng các điều kiện sau:
     -  Số điện thoại đăng kí ví MoMo {số ví khách hàng} cần trùng với số đăng kí tại ngân hàng
     -  Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu đăng kí với ví cần trùng với số CMND/ CCCD đã đăng kí cho tài khoản này tại ngân hàng BIDV
     -  Thẻ/tài khoản này đang không liên kết với ví MoMo khác
 3. 3

  Nhập thông tin khách hàng trên app MoMo

  - Họ và tên
  - Ngày tháng năm sinh
  - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu đăng ký tại Ngân hàng
 4. 4

  Nhập thông tin Ngân hàng để đăng ký dịch vụ BIDV Smartbanking (miễn phí)

  - Nhập số tài khoản hoặc số thẻ ngân hàng
  - Kiểm tra các thông tin đã được điền sẵn
 5. 5

  Nhập mã Captcha và đồng ý điều khoản điều kiện dịch vụ thanh toán của BIDV

 6. 6

  Nhập mã OTP và hoàn tất liên kết

  - Nhập mã OTP được gửi về Số điện thoại
  - Nhấn Kết thúc

  Ngân hàng sẽ thông báo tài khoản BIDV Smartbanking vừa tạo cho khách hàng. Khách hàng vui lòng cập nhật mật khẩu BIDV Smartbanking lần đầu để tiếp tục thực hiện dịch vụ trên MoMo.

Đánh giá: 5 / {{TotalRate}}
- 26.5K lượt xem

Cảm ơn bạn đã đánh giá!