Hướng dẫn đặt phòng Agoda bằng Ví MoMo


Thanh toán đặt phòng dễ dàng tại Agoda khi có Ví MoMo, cùng thực hiện các bước đặt phòng đơn giản bên dưới nhé.

Đăng nhập Ví MoMo
Nhập thông tin tìm kiếm phòng, khách sạn, chỗ ở
 Chọn phòng, khách sạn, chỗ ở yêu thích
Xem chỗ ở
Nhập Thông tin người đặt phòng
Kiểm tra thông tin đặt phòng
Thanh toán đặt phòng
 1. 1

  Đăng nhập Ví MoMo

   Chọn tính năng “Đặt phòng Agoda” trên màn hình chính

   
 2. 2

  Nhập thông tin tìm kiếm phòng, khách sạn, chỗ ở

  Nhập điểm đến

  Chọn Ngày nhận phòng, Ngày trả phòng

  Chọn Phòng và Số khách

  Chọn Tìm kiếm

 3. 3

  Chọn phòng, khách sạn, chỗ ở yêu thích

  Chọn Đặt phòng
 4. 4

  Xem chỗ ở

 5. 5

  Nhập Thông tin người đặt phòng

  *KH lưu ý nhập đầy đủ thông tin để có thể làm thủ tục check-in theo quy định

  *KH lưu ý đọc kĩ nội quy phòng trước khi xác nhận đặt và thanh toán.

 6. 6

  Kiểm tra thông tin đặt phòng

  Kiểm tra Phòng, Ngày nhận/trả phòng, Thông tin người đặt phòng và các lợi ích khác và Chọn Tiếp tục
 7. 7

  Thanh toán đặt phòng

  Chọn XÁC NHẬN để hoàn tất giao dịch
Đánh giá: 5 / {{TotalRate}}

Cảm ơn bạn đã đánh giá!