Hướng dẫn đăng kí giao dịch Internet - Ecommerce của ngân hàng Agribank


Dễ dàng đăng kí giao dịch Internet - Ecommerce của ngân hàng Agribank

Truy cập ứng dụng và chọn dịch vụ thẻ
Chọn truy vấn thông tin thẻ
Chọn thẻ để đăng kí giao dịch Internet - Ecommerce
Đăng kí Internet Banking
Nhập thông tin thẻ
Xác thực giao dịch
 1. 1

  Truy cập ứng dụng và chọn dịch vụ thẻ

  Tất cả khách hàng đã đăng kí sử dụng dịch vụ Agribank E-mobile Banking vui lòng truy cập ứng dụng, chọn vào mục “Dịch Vụ Thẻ’’

   
 2. 2

  Chọn truy vấn thông tin thẻ

  Ở màn hình hiển thị, chọn mục “Truy vấn thông tin thẻ”

   
 3. 3

  Chọn thẻ để đăng kí giao dịch Internet - Ecommerce

  Vui lòng nhấp chọn vào thẻ bạn sẽ dùng để liên kết với Ví MoMo 

   
 4. 4

  Đăng kí Internet Banking

  Vui lòng bấm chọn “Đăng kí” để tiếp tục tiến trình

   
 5. 5

  Nhập thông tin thẻ

  Vui lòng nhập các thông tin liên quan đến thẻ, bao gồm: tên chủ thẻ, CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày mở thẻ và số điện thoại đăng kí

   
 6. 6

  Xác thực giao dịch

  Một mã OTP sẽ được gửi đến số điện thoại quý khách đã dùng đăng kí SMS Banking.

  Nhập mã này vào ô và nhấn nút “Tiếp tục” để hoàn tất đăng kí. 

   
Thao tác tại cây ATM gần nhất
Chọn “Giao dịch khác”
Chọn “Đăng ký/hủy đăng ký dịch vụ”
Chọn “Giao dịch Internet”
Chọn “Đăng ký dịch vụ”
Nhập số điện thoại đã đăng ký sử dụng SMS Banking vào máy, chọn “Đồng Ý”
 1. 1

  Thao tác tại cây ATM gần nhất

  Quý khách có thể dễ dàng tìm thấy cây ATM Agribank gần mình nhất tại đây.

  Khi đến cây ATM, quý khách cho thẻ vào máy, sau khi nhập mã PIN vui lòng thực hiện các bước tiếp theo.

 2. 2

  Chọn “Giao dịch khác”

  Chọn nút “Giao dịch khác” ở phía bên phải, dưới cùng màn hình.

   
 3. 3

  Chọn “Đăng ký/hủy đăng ký dịch vụ”

  Vui lòng chọn tiếp nút “Đăng ký/hủy đăng ký dịch vụ” tại góc bên phải, trên cùng của màn hình.
 4. 4

  Chọn “Giao dịch Internet”

  Vui lòng chọn nút “Giao dịch Internet” để tiếp tục tiến trình đăng kí.
 5. 5

  Chọn “Đăng ký dịch vụ”

  Chọn mục “Đăng ký dịch vụ” để đăng ký giao dịch Ecommerce
 6. 6

  Nhập số điện thoại đã đăng ký sử dụng SMS Banking vào máy, chọn “Đồng Ý”

  Vui lòng nhập số điện thoại quý khách đã dùng để đăng ký dịch vụ SMS Banking tại ngân hàng Agribank vào máy và bấm “Đồng Ý” để hoàn tất quá trình đăng ký.

  Sau đó, chọn In hoặc Không In Hóa Đơn. Quá trình đăng kí dịch vụ Ecommerce đã hoàn tất. 

   
Đến chi nhánh Agribank gần nhất
 1. 1

  Đến chi nhánh Agribank gần nhất

  Quý khách có thể dễ dàng tìm thấy chi nhánh Agribank gần mình nhất tại đây và yêu cầu nhân viên ngân hàng hỗ trợ đăng kí dịch vụ giao dịch Internet - Ecommerce (hoàn toàn miễn phí).

  Khi đến đăng kí, vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu trùng với giấy tờ đã dùng để mở thẻ tại ngân hàng Agribank. 

Hướng dẫn đăng kí dịch vụ giao dịch Internet - Ecommerce

Cách 1: Đăng kí trên App Agribank E-mobile Banking

 • Bước 1: Truy cập ứng dụng và chọn dịch vụ thẻ. Tất cả khách hàng đã đăng kí sử dụng dịch vụ Agribank E-mobile Banking vui lòng truy cập ứng dụng, chọn vào mục “Dịch Vụ Thẻ’’
 • Bước 2: Chọn truy vấn thông tin thẻ. Ở màn hình hiển thị, chọn mục “Truy vấn thông tin thẻ”
 • Bước 3: Chọn thẻ để đăng kí giao dịch Internet - Ecommerce. Vui lòng nhấp chọn vào thẻ bạn sẽ dùng để liên kết với Ví MoMo
 • Bước 4: Đăng kí giao dịch Internet - Ecommerce. Vui lòng bấm chọn “Đăng kí” để tiếp tục tiến trình
 • Bước 5: Nhập thông tin thẻ. Vui lòng nhập các thông tin liên quan đến thẻ, bao gồm: tên chủ thẻ, CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày mở thẻ và số điện thoại đăng kí
 • Bước 6: Xác thực giao dịch. Một mã OTP sẽ được gửi đến số điện thoại quý khách đã dùng đăng kí SMS Banking. Nhập mã này vào ô và nhấn nút “Tiếp tục” để hoàn tất đăng kí.  

Cách 2: Thao tác tại cây ATM gần nhất

Quý khách có thể dễ dàng tìm thấy cây ATM Agribank gần mình nhất tại đây.
Khi đến ATM, quý khách cho thẻ vào máy, sau khi nhập mã PIN vui lòng thực hiện các bước sau: 
Bước 1: ở màn hình chọn giao dịch, vui lòng chọn “Giao dịch khác”
Bước 2: chọn “Đăng ký/hủy đăng ký dịch vụ”
Bước 3: chọn chức năng “Giao dịch Internet”
Bước 4: chọn “Đăng ký dịch vụ”
Bước 5: nhập số điện thoại đã đăng kí sử dụng dịch vụ SMS Banking vào máy
Bước 6: quý khách có thể chọn in/không in hóa đơn và kế thúc giao dịch

Cách 3: Đến chi nhánh Agribank

Quý khách có thể dễ dàng tìm thấy chi nhánh Agribank và yêu cầu nhân viên ngân hàng hỗ trợ đăng kí dịch vụ giao dịch Internet - Ecommerce (hoàn toàn miễn phí).
Khi đến đăng kí, vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu trùng với giấy tờ đã dùng để mở thẻ tại ngân hàng Agribank.

Đánh giá: 52.5 / {{TotalRate}}
- 472.5K lượt xem

Cảm ơn bạn đã đánh giá!