PHAN MINH PHONG

Hoàn tất 4 bước sau để mở quà từ PHAN MINH PHONG
1
Đăng ký tài khoản
2
Tải ứng dụng MoMo và đăng nhập
3
Liên kết tài khoản ngân hàng với Ví MoMo
4
Nạp tối thiểu 10.000đ vào Ví MoMo