DOAN CONG LAP tặng bạn thẻ quà tặng để nạp tiền điện thoại, mua vé xem phim CGV, thanh toán hoá đơn điện, nước và hàng trăm dịch vụ khác.

Hoàn tất 4 bước sau để mở quà từ DOAN CONG LAP
1
Đăng ký tài khoản
2
Tải ứng dụng MoMo và đăng nhập
3
Liên kết tài khoản ngân hàng với Ví MoMo
4
Nạp tối thiểu 10.000đ vào Ví MoMo