1. Liên kết Vietcombank

Có 2 cách để bạn liên kết tài khoản ngân hàng Vietcombank với ví MoMo:

- Cách 1: Khách hàng mang CMND và điện thoại ra quầy giao dịch VCB để nhờ hỗ trợ

- Cách 2: Khách hàng thực hiện liên kết trên trang Internet Banking của VCB

Hướng dẫn liên kết Vietcombank

2. Liên kết OCB

Khách hàng thực hiện liên kết trên trang Internet Banking của OCB. Đăng nhập tại đây

Hướng dẫn liên kết OBC

3. Liên kết VPBank

Khách hàng thực hiện liên kết trên trang Internet Banking của VPBank. Đăng nhập tại đây

Hướng dẫn liên kết VPBank

4. Liên kết Eximbank

Khách hàng thực hiện liên kết trên trang Internet Banking của Eximbank. Đăng nhập tại đây

Hướng dẫn liên kết Eximbank

5. Liên kết thẻ nội địa Sacombank

Khách hàng thực hiện liên kết trực tiếp trên ví MoMo như hình minh họa bên dưới:

Hướng dẫn liên kết Sacombank

6. Liên kết thẻ nội địa TPbank

Khách hàng thực hiện liên kết trên trang Internet Banking của TPBank. Đăng nhập tại đây

Hướng dẫn liên kết TPBank

7. Liên kết thẻ nội địa ACB Bank

Khách hàng thực hiện liên kết trên trang Internet Banking của ACB Bank. Đăng nhập tại đây

Hướng dẫn liên kết  ACB Bank

8. Liên kết BIDV

Khách hàng thực hiện liên kết trên trang Internet Banking của BIDV. Đăng nhập tại đây

Hướng dẫn liên kết BIDV

Website: www.momo.vn
Email: hotro@momo.vn
Hotline: 08 399 171 99
Hướng dẫn liên kết tài khoản

1. Liên kết Vietcombank

Có 2 cách để bạn liên kết tài khoản ngân hàng Vietcombank với ví MoMo:

- Cách 1: Khách hàng mang CMND và điện thoại ra quầy giao dịch VCB để nhờ hỗ trợ

- Cách 2: Khách hàng thực hiện liên kết trên trang Internet Banking của VCB

Hướng dẫn liên kết Vietcombank

2. Liên kết OCB

Khách hàng thực hiện liên kết trên trang Internet Banking của OCB. Đăng nhập tại đây

Hướng dẫn liên kết OBC

3. Liên kết VPBank

Khách hàng thực hiện liên kết trên trang Internet Banking của VPBank. Đăng nhập tại đây

Hướng dẫn liên kết VPBank

4. Liên kết Eximbank

Khách hàng thực hiện liên kết trên trang Internet Banking của Eximbank. Đăng nhập tại đây

Hướng dẫn liên kết Eximbank

5. Liên kết thẻ nội địa Sacombank

Khách hàng thực hiện liên kết trực tiếp trên ví MoMo như hình minh họa bên dưới:

Hướng dẫn liên kết Eximbank

6. Liên kết thẻ nội địa TPBank

Khách hàng thực hiện liên kết trên trang Internet Banking của TPBank. Đăng nhập tại đây

Hướng dẫn liên kết Eximbank

7. Liên kết ACB Bank

Khách hàng thực hiện liên kết trên trang Internet Banking của ACB. Đăng nhập tại đây

Hướng dẫn liên kết ACB Bank

8. Liên kết BIDV

Khách hàng thực hiện liên kết trên trang Internet Banking của BIDV. Đăng nhập tại đây

Hướng dẫn liên kết BIDV Hướng dẫn liên kết BIDV