Tập tiếp theo sẽ bắt đầu sau :

THỂ LỆ GAME TƯỜNG LỬA

1. Mỗi tập có 3 vòng, tổng cộng 11 câu hỏi:
  • Vòng 1: 5 câu hỏi, 2 đáp án/mỗi câu hỏi
  • Vòng 2: 3 câu hỏi, 3 đáp án/mỗi câu hỏi
  • Vòng 3: 3 câu hỏi, 4 đáp án/mỗi câu hỏi
2. Thời gian trả lời các câu hỏi là 10 giây.
3. Người chơi vượt qua vòng 1 hoặc vòng 2 phải lựa chọn chơi tiếp hoặc dừng lại để nhận tiền thưởng tại vòng 1 hoặc vòng 2.
4. Nếu người chơi trả lời sai bất kỳ câu hỏi nào trong các vòng chơi thì sẽ không được nằm trong danh sách chia thưởng của vòng đó và cũng không nhận được giải bất kỳ phần thường nào của tập, tuy nhiên vẫn có thể theo dõi và tham gia trả lời các câu hỏi tiếp theo;
5. Tiền thưởng của người chơi sẽ được chuyển vào mục “Hoàn tiền” trong Ví MoMo trong vòng 24 giờ kể từ lúc nhận thông báo chia thưởng;
6. Tất cả các người dùng Ví MoMo đều được tham gia chơi, nhưng người chơi phải Liên kết ngân hàng và Nạp tiền (tối thiểu 10.000đ) vào Ví MoMo mới được nhận thưởng
7. Người chơi phải tham gia trả lời từ câu hỏi số 1 trở đi thì mới được tính là người chơi đủ điều kiện nhận thưởng.
8. Nếu Người chơi vào trễ sau khi trương chình bắt đầu (vào trễ không quá câu thứ 3), người chơi phải mất 3 phao cứu sinh (làm nhiệm vụ để có được phao cứu sinh) để được tính là đủ điều kiện nhận thưởng.
9. Nhân viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động trực tuyến (M_Service) và tất cả những người có mặt tại trường quay Chương trình Tường lửa không được tham gia chương trình này.

TỔNG GIẢI THƯỞNG LỚN NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY

- Tổng tiền giải thưởng Vòng 1 = Số tiền mà khách mời trên TV đạt được khi Vòng 1 kết thúc

- Số tiền người chơi dừng lại ở Vòng 1 nhận = Tổng tiền giải Vòng 1 chia cho Số người chơi vượt qua Vòng 1

- Số tiền còn lại của Vòng 1 = Tổng tiền giải Vòng 1 trừ đi Tổng số tiền của các người chơi chọn dừng lại ở Vòng 1 nhận.

- Số tiền còn lại của Vòng 1 sẽ được cộng dồn vào giải thưởng của Vòng 2

- Tổng tiền giải Vòng 2 = Số tiền khách mời đạt được trên TV khi Vòng 2 kết thúc cộng với Số tiền còn lại của Vòng 1

- Số tiền người chơi dừng lại ở Vòng 2 nhận = Tổng tiền giải Vòng 2 chia cho Số người chơi vượt qua Vòng 2

- Số tiền còn lại của Vòng 2 = Tổng tiền giải Vòng 2 trừ đi Tổng số tiền của các người chơi chọn dừng lại Vòng 2 nhận.

- Số tiền còn lại của Vòng 2 sẽ được cộng dồn vào giải thưởng của Vòng 3

- Tổng tiền giải Vòng 3 = Số tiền mà khách mời đạt được trên TV ở cuối chương trình (sau khi quyết định ký hay xé hợp đồng) cộng với Số tiền còn lại của Vòng 2.

- Số tiền người chơi vượt qua Vòng 3 nhận = Tổng tiền giải Vòng 3 chia cho Số người chơi vượt qua Vòng 3

- Nếu bạn làm nhiệm vụ Giới thiệu bạn bè (Chia sẽ link giới thiệu, mời bạn của mình tải Ví MoMo và Liên kết tài khoản ngân hàng lần đầu) trước khi chương trình bắt đầu, khi chương trình kết thúc, nếu bạn trả lời đúng các câu hỏi và lọt vào danh sách trúng thưởng, bạn sẽ được nhân 2 (nếu bạn làm nhiệm vụ giới thiệu 2 lần) và nhân 3 (nếu bạn làm nhiệm vụ giới thiệu 3 lần trở lên) số tiền được chia thưởng.

- Khi kết thúc mỗi tập, hệ thống sẽ tính lại số lượt làm nhiệm vụ Giới thiệu bạn bè.

Ví dụ :
  • Bạn thực hiện nhiệm vụ giới thiệu bạn bè được 2 lần (02 người bạn mới tải Ví MoMo và liên kết Ngân hàng thành công), nếu trả lời đúng 11 câu và được chia thưởng mỗi người 500.000đ, bạn sẽ nhận được số tiền nhân đôi là 1 triệu đồng.

SỬ DỤNG "PHAO CỨU SINH" TĂNG CƠ HỘI CHIẾN THẮNG

Người chơi vẫn có thể tiếp tục tranh giải ngay cả khi trả lời sai câu hỏi.

Phao cứu sinh chỉ được sử dụng từ câu hỏi số 1 - câu hỏi số 8

Phao cứu sinh chỉ được sử dụng 3 lần mỗi tập (không bao gồm việc sử dụng 3 phao cứu sinh do vào trễ, chi tiết xem ở Thể lệ & Điều khoản)

*Người chơi có thể tích lũy phao cứu sinh bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ trước khi mỗi tập diễn ra, chi tiết xem phần nhiệm vụ.

Thêm quyền trợ giúp

Giới thiệu bạn bè
Liên kết ngân hàng