120,000
Cửa hàng chấp nhận thanh toán MoMo
Đã có mặt trên 60 tỉnh/thành