Loading...
Đang tải
Điểm đi
Điểm đến
icon Điểm đến
icon Hành khách
icon Ngày
icon Ngày

Chuyến bay một chiều: {{DeptJsCv}} ({{DeptJsId}}) - {{DestJsCv}} ({{DestJsId}})

Vui lòng chọn vé để tiến hành đặt chuyến bay của bạn.

Khoảng giá
Hãng bay
Giờ cất cánh
Giờ hạ cánh
1
Chọn vé chiều đi
2
Chọn vé chiều về
3
Đặt vé
1
Vé chiều đi
{{Filter.FromDate}}
Vietnam Airlines Bamboo Airways VietJet Air
{{FlightOut.DepartureTimeStr}}
{{FlightOut.DepartureCode}}
{{FlightOut.DurationStr}}
Bay thẳng {{FlightOut.TotalFlightSegments - 1}} điểm dừng
{{FlightOut.ArrivalTimeStr}}(+{{FlightOut.TotalDays}}d)
{{FlightOut.ArrivalCode}}
2
Vé chiều về
{{Filter.ToDate}}
Vietnam Airlines Bamboo Airways VietJet Air
{{FlightIn.DepartureTimeStr}}
{{FlightIn.DepartureCode}}
{{FlightIn.DurationStr}}
Bay thẳng {{FlightIn.TotalFlightSegments - 1}} điểm dừng
{{FlightIn.ArrivalTimeStr}}(+{{FlightIn.TotalDays}}d)
{{FlightIn.ArrivalCode}}

Lưu ý: Bạn sẽ phải chọn lại chiều về nếu thay đổi lịch trình chiều đi

Mời bạn chọn vé máy bay
Chọn vé máy bay chiều đi ({{Filter.FromDate}}) Chọn vé máy bay chiều về ({{Filter.ToDate}})
Sắp xếp
không tìm thấy dữ liệu
Không tìm thấy chuyến bay - Quý khách vui lòng thay đổi ngày hoặc hành trình khác
không tìm thấy dữ liệu
Không tìm thấy chuyến bay - Quý khách vui lòng thay đổi ngày hoặc hành trình khác
Vietnam Airlines Bamboo Airways VietJet Air
{{item.DepartureTimeStr}}
{{item.DepartureCode}}
{{item.DurationStr}}
Bay thẳng {{item.TotalFlightSegments - 1}} điểm dừng
{{item.ArrivalTimeStr}}(+{{item.TotalDays}}d)
{{item.ArrivalCode}}
Vietnam Airlines Bamboo Airways VietJet Air
{{item.FareStr}} đồng/khách
Khai thác bởi Vietnam Airlines Khai thác bởi Vietnam Air Service Khai thác bởi Pacific Airlines Khai thác bởi Bamboo Airways Khai thác bởi VietJet Air
Vietnam Airlines Bamboo Airways VietJet Air
{{item.DepartureTimeStr}}
{{item.DepartureCode}}
{{item.DurationStr}}
Bay thẳng {{item.TotalFlightSegments - 1}} điểm dừng
{{item.ArrivalTimeStr}}(+{{item.TotalDays}}d)
{{item.ArrivalCode}}
Vietnam Airlines Bamboo Airways VietJet Air
{{item.FareStr}} đồng/khách
Khai thác bởi Vietnam Airlines Khai thác bởi Vietnam Air Service Khai thác bởi Pacific Airlines Khai thác bởi Bamboo Airways Khai thác bởi VietJet Air
Vé chiều đi
{{FlightOut.DepartureDate|strDate_ddMMyyyy}}
Vietnam Airlines Bamboo Airways VietJet Air
{{FlightOut.DepartureTimeStr}}
{{FlightOut.DepartureCode}}
2h
Bay thẳng {{FlightIn.TotalFlightSegments - 1}} điểm dừng
{{FlightOut.ArrivalTimeStr}}(+{{FlightOut.TotalDays}}d)
{{FlightOut.ArrivalCode}}
Request giới hạn
{{MsgValidRequest}}
Icon