Chờ tí nha...
heo momo - nhiệm vụ thêm lượt lắc NHIỆM VỤ KHÔNG GIỚI HẠN
 
 

Liên kết ngân hàng (dành riêng cho khách hàng mới)

Nhiệm vụ liên kết Ngân hàng là nhiệm vụ dành Khách hàng mới của Ví MoMo. Bạn cần liên kết Ví MoMo với tài khoản Ngân hàng để hoàn thành nhiệm vụ.

Giới hạn:
- Nhiệm vụ chỉ dành cho Khách hàng mới chưa từng liên kể Ví MoMo với tài khoàn Ngân hàng.

Phần thưởng nhận được:
- Nhận gói quà may mắn với giá trị lên tới 999.000Đ.
- Nhận thêm 5 lượt Lắc Heo Vàng mới.
- Nhận được 3 mảnh con giáp Mèo.

Giới thiệu bạn bè

Giới thiệu bạn bè là nhiệm vụ bạn cần thực hiện giới thiệu ứng dụng Ví MoMo để Người được giới thiệu cần tải và cài đặt Ví MoMo để hoàn thành nhiệm vụ.

Giới hạn:
- Không giới hạn số lần giới thiệu và nhận thưởng.

Phần thưởng nhận được:
- Nhận 20 Lượt Lắc: 3 Lượt Lắc khi bạn bè đăng ký & tải Ứng dụng Ví MoMo từ link chia sẻ của bạn; thêm 17 Lượt Lắc & 100.000Đ khi bạn bè liên kết tài khoản Ngân hàng và nạp tiền thành công.
- Người được giới thiệu nhận ngẫu nhiên 1 trong 4 gói quà may mắn có giá trị từ 456.000Đ tới 999.000Đ, 5 lượt Lắc Heo Vàng và 3 mảnh con giáp MoMo.

Gửi lì xì

1. Gửi lì xì cho bạn bè đang có Ví MoMo.
2. Gửi lì xì cho số điện thoại chưa có Ví MoMo, sau khi số điện thoại này đăng ký Ví MoMo thành công, bạn được tính là đã hoàn thành nhiệm vụ.

Giới hạn:
- Mỗi người/số điện thoại nhận lì xì chỉ được tính là 1 lần hoàn thành nhiệm vụ.
- Không giới hạn số lần thực hiện nhiệm vụ trong 1 ngày.

Phần thưởng nhận được:
- Thêm 1 lượt lắc mới cho nhiệm vụ 1
- Thêm 2 lượt lắc mới cho nhiệm vụ 2

Đòi lì xì

Đòi lì xì 1 người có Ví MoMo bất kỳ, nếu người bị đòi gửi lì xì lại cho bạn thì được tính là hoàn thành nhiệm vụ.

Giới hạn:
- Mỗi người/số điện thoại bị đòi lì xì chỉ được hoàn thành nhiệm vụ 1 lần.
- Không giới hạn số lần thực hiện nhiệm vụ trong 1 ngày.

Phần thưởng nhận được:
- Thêm 2 lượt lắc mới

Chia sẻ facebook

Bấm nút Chia sẻ bên dưới và chia sẻ lên facebook ở chế độ công khai để hoàn thành nhiệm vụ.

Giới hạn:
Nhiệm vụ 1 lần, sau khi hoàn thành sẽ tự động biến mất.

Phần thưởng nhận được:
- Thêm 2 lượt lắc mới

Thanh Toán Google Play

Thanh toán 1 giao dịch bất kỳ trên Google Play bằng Ví MoMo để hoàn thành nhiệm vụ.

Phần thưởng nhận được:
- Phần thưởng nhận được: 2 Lượt Lắc Heo Vàng MoMo.

Chia Sẻ Link Đăng Ký MoMo

Nhận ngay 3 lượt Lắc Heo Vàng khi chia sẻ link đăng ký Ví MoMo trên Facebook ở chế độ công khai.

Giới hạn:
- Không giới hạn số lần chia sẻ link đăng ký Ví MoMo.

Phần thưởng nhận được:
- 3 Lượt Lắc Heo Vàng MoMo.

heo momo - nhiệm vụ săn lượt lắc hàng ngày NHIỆM VỤ HẰNG NGÀY
 
 

Tạo mã lì xì

Tạo 1 mã lì xì thành công để hoàn thành nhiệm vụ.

Giới hạn:
Nhiệm vụ 1 lần, sau khi hoàn thành sẽ tự động biến mất.

Phần thưởng nhận được:
- Thêm 2 lượt lắc mới

Cao thủ Lắc Heo vàng

Tham gia lắc Heo Vàng MoMo 5 lần để hoàn thành nhiệm vụ.

Giới hạn:
Nhiệm vụ 1 lần, sau khi hoàn thành sẽ tự động biến mất.

Phần thưởng nhận được:
- Thêm 2 lượt lắc mới

Hào phóng

Gửi lì xì cho 5 người bạn bất kỳ (không phân biệt đã từng gửi cho người đó hay chưa) để hoàn thành nhiệm vụ.

Giới hạn:
Nhiệm vụ 1 lần, sau khi hoàn thành sẽ tự động biến mất.

Phần thưởng nhận được:
- Thêm 2 lượt lắc mới

Thân thiện

Tặng 1 mảnh ghép bất kỳ cho người chơi khác để hoàn thành nhiệm vụ.

Giới hạn:
Nhiệm vụ 1 lần, sau khi hoàn thành sẽ tự động biến mất.

Phần thưởng nhận được:
- Thêm 2 lượt lắc mới

Nhõng nhẽo

Đòi lì xì 3 người bạn bất kỳ (không phân biệt đã từng đòi người đó hay chưa) thành công để hoàn thành nhiệm vụ.

Giới hạn:
Nhiệm vụ 1 lần, sau khi hoàn thành sẽ tự động biến mất.

Phần thưởng nhận được:
- Thêm 2 lượt lắc mới

Sưu tầm

Xin 1 mảnh ghép bất kỳ từ người khác thành công để hoàn thành nhiệm vụ.

Giới hạn:
Nhiệm vụ 1 lần, sau khi hoàn thành sẽ tự động biến mất.

Phần thưởng nhận được:
- Thêm 2 lượt lắc mới

Đại gia

Tạo 1 mã lì xì có ít nhất 5 bao lì xì để hoàn thành nhiệm vụ.

Giới hạn:
Nhiệm vụ 1 lần, sau khi hoàn thành sẽ tự động biến mất.

Phần thưởng nhận được:
- Thêm 2 lượt lắc mới

Chuyển Tiền

Chuyển tiền cho người thân/bạn bè đang sử dụng Ví MoMo để nhận ngay Lượt Lắc Heo Vàng MoMo.

Phần thưởng nhận được:
- 1 Lượt Lắc Heo Vàng MoMo/ 1 giao dịch thành công